Kam kráčam... vízia, projekty, sny

Rôznorodosť  tvoriaca  prepojený  celok. Premosťovanie protikladov.

Kam kráčam, smerujem, mierim...

Čo tu nájdete:

Môj sen * Pripravujem * Moja vízia * Nové Goetheanum v nás a Goetheanum ako inšpirácia * Kruhy podpory * Empatia * A iné "projekty" - podporme projektorov; hnutie prebudený milionár; spolu-tvorenie nového sveta

Súvisiace s tým sú aj Moje témy (videodary)

(stránka v procese ladenia:-)


Môj sen

Svet, v ktorom má každý miesto taký, aký je. Svet, kde rôznorodosť individualít a rôznych bytostí sa vo vzájomnom rešpekte spája do celku, kde sa tieto "inakosti" vzájomne dopĺňajú a podporujú. ...
Život našich snov - pozná naša duša. A povie nám o ňom, ak jej dovolíme snívať. 
Ak by bolo všetko možné: čo by ste chceli ? - Lebo - VY a vaše sny ste súčasťou môjho sna.


Pre uskutočnenie môjho sna ponúkam:

* Obsahy darom (video-slovníčky, videá, texty, eKnižka Môj vysnený život...)
* Novinky, tipy a nový vzťah k tým, ktorých vás zaujali moje témy (Novinky)
* Konzultácie - rozhovory, ktoré rozširujú obzory (nové pojmy o živote)
* Transformačné sedenia - Psychofonetické, empatické sedenia - aktívny krok k zmene v živote

...a pripravujem: 

* Uvítať dušu a ženský aspekt života... i hojnosť novo (online kurz / workšop); 

* Živá pieseň antroposofie - moje poňatie praktickej antroposofie (online obsahy) 

- Chcem sa o tom dozvedieť včas (prihláška k novinkám).

Žijem a pracujem -aj na svojom sne-

v camphillskom společenství na litoměřicku, ktoré je súčasťou mojej vízie i vízie toho, čo by som priala svetu: nájsť ľudí s rovnakými ideálmi a spoločne ich vnášať do sveta. My v našom spoločenstve žijeme a pracujeme s ľˇuďmi so špeciálnymi potrebami ("s mentálnym handicapom"), staráme sa o 11ha krajiny bio-dynamickým spôsobom, pestujeme bio-zeleninu na cca 10ha, máme sviečkarsku dielňu a staviame si svoj areál do krásy súc inšpirovaní antroposofickou architektúrou, teda prvým Goetheanom. Našou spoločnou inšpiráciou je živá antroposofia.Cesta človeka v novom vedomí

viac o novom vedomí v mojom poňatí - tu

...inšpirovaná prvým Goetheanom...

Nové Goetheanum v nás


Celá moja duša súznie s prvým Goetheanom a úplne ho miluje... Dlho som to nevedela, potom to nechcela vidieť a keď som to uvidela, bála som sa tej veľkosti. Moja cesta je dovoliť si prijať svoju veľkosť. - Som na nej ešte stále, pretože človek je nekonečne veľký. A nekonečne veľakrát ho v minulých životoch osekávali, upaľovali, vylučovali z komunity... ak to ukázal. Naša duša si to pamätá a spolu s telom má strach. 

Dnes je všetko inak.

Trvalo mi, kým som to prijala - aspoň na toľkých úrovniach, aby som vytvorila túto web-stránku. A tak som tu, ukazujem sa - a pozývam Vás k niečomu, čo som vo svete nenašla, 

a tak to VYTVÁRAM, nech to je: aby sa to dalo nájsť. 

Poďte so mnou objaviť svoje vnútorné Goetheanum.


Goethanum /viďte i nižšie/ bolo javiskom a hľadiskom. Dve kupoly, dve stĺporadia, zobrazujúce celý vývoj ľudstva v kupole nad hľadiskom, a vývoj ľudského JA v tej nad javiskom. 

Ja som touto web-stránkou vystúpila na javisko verejne, a pozývam Vás vyjsť na to vaše: vo vašom vnútri. Zažiť si svoju veľkosť. Svoju mozaiku. Svoju Pravdu. Svoju inakosť. Svoj prejav. 

V prostredí, kde je to bezpečné: ja Vám ho vytvorím. Goetheaná na kopcoch v strednej Európe (predpoveď)... a nové vedomie 

Celý tento príspevok nájdete tu: Prvé Goetheanum ako inšpirácia

Rudolf Steiner na začiatku 20. storočia predpovedal viac vecí. Napíšem vám sem svojimi slovami dve jeho vyjadrenia týkajúce sa našej doby, ktoré súvisia s tým, čo by som rada rozvíjala:

1.

Od 50. rokov 20. storočia už nebude možné antroposofickú duchovnú vedu ((ani žiadne iné duchovné pravdy)) vyučovať prednáškami, už ju bude musieť každý človek nájsť v hlbinách svojej duše. ... 

To znamená, že VŠETKO JE NAOPAK, než sme žili posledných minimálne 5000 rokov. 

Viac o novom vedomí tu: Nové vedomie v mojom poňatí...


2.

V roku 2086 budú na kopcoch a vrcholkoch strednej Európy dvojkupolové stavby s duchovným účelom i formou, akú malo prvé Goetheanum... ("prvé" preto, lebo už nie je. Zhorelo. )

Goetheanum bolo zamýšľané ako centrum antroposofickej duchovnej vedy - je to vlastne obrovské javisko a hľadisko - so špeciálnymi formami, postavené s vedomím, že

niektoré myšlienky je možné vysloviť a je možné pochopiť (!!!) len v určitých formách.

* * *

Potrebujeme nové formy i nové postupy pre naše nové vedomie - tie moje sú inšpirované antroposofiou i prvým Goetheanom. Pozývam k tomu tých, ktorých to inšpiruje.KRUHY ŽIVEJ PODPORY

Obrazy z budúcnosti...

Raz bude bežným povolaním byť tým, "kto pochopí". Bežní ľudia budú v tej dobe vedome vyhľadávať ľudí, ktorí idú podobnou cestou, zažívajú podobné skúsenosti, aby spolu zdieľali svoje zážitky a dávali si vzájomné pochopenie a podporu. Aby zdieľali svoju múdrosť nie z pozície autority, ale z pozície rovnocennosti a priateľstva.

Bude to súčasť bežného života byť v takýchto podporných kruhoch, kde sa bude dať otovorene a úprimne hovoriť a byť vypočutý, podporený a braný vážne. Nebude sa hľadať pravda, nebude vonkajšej autority ktorá by posudzovala skúsenosti iných ako dobré či zlé... Cez oči pochopenia je všetko ľudským.

Aktívne, nehodnotiace počúvanie sa bude učiť v školách, ako aj náuka o pocitoch, o duši a o tom, aká je krehká, a citlivá na kritiku, a ako pocity sú vždy správne a je hrejivé a ľudské ich mať. Zároveň, že majú vždy pre nás správu... Tak bude sebapoznávanie bežnou súčasťou života a múdri školení "počúvači" budú počúvať iných, a doprevádzať tých menej skúsených...

A keďže empatia, vcítenie a pochopenie majú ako vedľajší efekt, že si človek príde sám na to, ako to chce a čo potrebuje, tak bude v takej spoločnosti oveľa jasnejšia a priehľadnejšia medziľudská atmosféra,

pretože bude bežné otovrene a úprimne ukázať, čo máme v duši, a nájsť si tak tých, ktorí nás presne takých hľadajú a z nás sa tešia. Bez pretvárky. Lebo v hlbokom pochopení človek cíti pravdu. A - načo sa skrývať, ak to aj tak všetci pochopia ako mi je?


Prvý krok: Vytvoriť spojenie so sebou. Uvítať svoju dušu, takú aká je. Aby nám začala rozprávať...

Druhý krok: dopriať si stretnutia s tými, ktorí so mnou rezonujú....

EMPATIA

Empatia je nová schopnosť, ktorou ešte plne nevládneme. Tri výzvy empatie sú: 1. Viď ma! (zvnútra) * 2. Počuj ma! (to čo myslím, nie to, čo hovorím) * 3. Poznaj ma! (zaži si na chvíľu aké je to byť mnou).

Chceme to od najbližších, ale sami to často nevieme dať. - A to je znakom toho, že je to to, čo práve ako človek rozvíjame, čo je vo vývoji, "už na ceste"... Ja som sa to učila a učím sa to ďalej. Prelomovým bodom na tejto ceste je sebaempatia k vlastnej duši - tou si tvoríme orgány vnímania duše iných.

Táto cesta vedie ku kultúre vzájomnej podpory. Pozývam Vás na ňu.

Zažila som, že empatia lieči. Že na ňu reaguje telo i duša uvoľnením. Že je až dojemné, ak ma niekto skutočne pochopí, akoby "zvnútra". - Yehuda Tagar, u ktorého som sa metodickú empatiu učila, to na antroposofickej klinike dokonca v spolupráci s lekármi meral zdravotný stav človeka pred empatiou a po empatii: Empatia fakt lieči. Záver bol, že empatia má merateľne pozitívne účinky...

Viac o metodickej empatii (učenie sa empatii ako metóde): Psychofonetika a jej etický kódex

Pozývam vás - poďte sa jej vystaviť. (Chcem vedieť čo ponúkaš...)

Ďalšie vízie a projekty

Čo by som sem rada určite doplnila sú ešte tieto dve výzvy a jedna vízia:

K tým postupne doplním prekliky

1. "Zachráňme" Projektorov

Projektor je podľa human designu nový energetický typ aury... nemá priamy prístup k životnej sile (a tak ľahko vyhorí), zato ju vie veľmi prenikavo pozorovať. Má potenciál použitím svojej energie umožniť na svete spoluprácu namiesto hierarchického vládnutia a ovládania... no nemá sa to od koho naučiť. Nemáme pre neho "kategóriu" - buď je vedený k pracovaniu a dosahovaniu výsledkov, alebo k inicijovaniu, ani jedno nerobí túto energiu šťastnou. 

A tak prosím za Projektorov. Čo tomu pomôže: Zistite, do akého "energetického vozidla" ste v tomto živote nasadli, a čo Vašu energiu robí spokojnou a šťastnou. Keď to dovolíte sebe a uvidíte aké rôzne to môže byť, snáď nájdeme cestu umožniť to i iným. Alebo môžeme spolu zazdieľať ako voči nim stáť... Ako i spolu povzbudiť Projektorov, aby začali svoje úplne nové, nezaraditeľné schopnosti používať - oni sú totiž jediní, ktorí sa to musia fakt naučiť.


2. Výzva Pridajme sa k "Prebudeným milionárom"

Je stále viac ľudí, ktorí sa dopracovali vlastnou prácou na sebe k hojnosti - vo vzťahoch, poslaní i v peniazoch a zdrojoch, ale aj v zdraví a v čase... v súlade so svojou dušou. Dosiahli to prácou na svojom vedomí, a hlavne rozhovorom so svojím podvedomím, kde je mnoho zábran a strachov voči tomu. Už to je možné. Dá sa to naučiť. - Vytvoriť si život svojich snov. Tých ľudí, ktorí to dosiahli, je medzičasom už toľko, že sa nedá tvrdiť, že to neexistuje. Dá sa tomu len "rozhodnúť neveriť". Takže by som Vás rada pozvala k tejto výzve pre myseľ i pre dušu - že hoci by aj všetko vo vás hovorilo "to nie je možné", môžete proste skúsiť tomu aj tak uveriť. Samozrejme, len ak chcete. Ak to s Vami rezonuje. 

Na zlepšenie sveta, uskutočnenie ideálov i na to, aby "sme sa mali lepšie my sami" (a tým bude jednému človeku lepšie na svete: totiž nám) treba zdroje, ktoré sa často premietajú do peňazí. Voči tým máme však toľko negácií, že chudáci nám ani pomôcť nemôžu... lebo sa im podvedome bránime. - To je prirodzené. Je to normálne. Dnes je sebarozvojom smerovať od normálneho ku zdravému. Tak Vás k tomu pozývam.

Začína to tým, že nájdete túžby Vašej duše... a vytvoríte z nich svoj zámer.


3. Nová kultúra

Až keď si dovolíme cítiť, počuť pieseň svojej duše, až keď si dovolíme prevziať zodpovednosť za svoj život a urobiť si ho krásnym a súladným - až potom vznikne otázka: ako napomôcť, aby aj iní sa mali lepšie? Ako to premietnuť do štruktúr, do pravidiel...?

Aj k tomu mám podnety, také "moje". 

Keď už budú naše Duše tancovať slobodné a krásne na našich vnútorných javiskách, môžeme sa k tomu zísť a bádať. Moc sa na to teším.

*


Mojou víziou je svet, 

v ktorom ľudia sú schopní vedome vytvárať mier, a spoločný celok založený na rôznorodosti a slobodnej individualite každého človeka. Empatia je nástroj a zručnosť, ktorá ľuďom pomáha prepojiť inakosť a rôznorodosť do vzájomnej podpory. Je používaná tak medzi ľuďmi, ako aj voči zvieratám, rastlinám a Zemi. V tom svete sú opakované životy na zemi pre ľudí faktom, ktorý vysvetľuje našu rôznorodosť - tá vzniká slobodnými rozhodovaniami počas mnohých životov. Smrť je braná ako súčasť života - počas nej sa pozeráme na to, čo sme prežili a z pohľadu vše-lásky sami vidíme, čo sme chápali a čo nechápali a podľa toho si volíme ďalšie situácie a okolnosti pre ďalší život... Život a osud si teda sami spoluvytvárame počas doby medzi smrťou a novým zrodením tak, aby to bolo v súlade a v dohode so všetkými ostatnými (nie len ľuďmi). Nuž a z tohto pohľadu je život priestorom, kde získavame skúsenosti, kde si zažijeme svoje vedomie v takej šírke a pochopení, v akej sme ho sami svojimi skúsenosťami dosiahli. - Z tohto pohľadu niet "horší" a "lepší" život, niet "horší" a "lepší" prístup - v niečom sme proste skúsenejší a dohliadneme následky našich rozhodnutí, a v inom sme neskúsení a pôsobíme i to, čo sme nepredvídali. Proces vývoja a učenia je zmyslom našej existencie v hmote a preto si v ňom môžeme navzájom pomáhať bez toho, aby sme zasahovali do slobody iných ľudí. Zároveň je základným zákonom právo na život a slobodné rozhodovanie o svojom živote tak, aby to nezasahovalo do slobody a životov iných. Z celého tohto vhľadu prirodzene vyplýva, že vedenia spoločnosti sa ujímajú skúsenejší ľudia, a tým menej skúseným zase dopriavajú chyby, preháňanie, a i istú nenásytnosť. Každému je vytvorený priestor pre to, aby žil túžby svojej duše, s tým obmedzením, aby to neškodilo ostatným.


Ďakujem že ste dočítali až sem. 

Ak to s Vami súznie, teším sa na stretnutie.

*


Otvoriť oponu a pozrieť sa kto je vnútri... dovoliť tomu byť... "pustiť" Dušu na javisko... vytvoriť jej priestor, načúvať ju... aby nám zatancovala svoju Pravdu. A my zrazu uvidíme aká je Krásna.... a v tom úžase - pochopíme. Kto sme.
Otvoriť oponu a pozrieť sa kto je vnútri... dovoliť tomu byť... "pustiť" Dušu na javisko... vytvoriť jej priestor, načúvať ju... aby nám zatancovala svoju Pravdu. A my zrazu uvidíme aká je Krásna.... a v tom úžase - pochopíme. Kto sme.

O stránkach Živá Pieseň Duše


Vitajte. Presne takí, akí ste.
 

Toto je môj (nový) priestor. Je mojím prejavením sa do sveta. Takej, aká som. 

Pozývam Vás zistiť  týmto i ďalším čítaním, či ste tí, ktorí na mňa "čakali", kým sa prejavím, tí, ktorých inšpiruje a nabíja to, čo tu popisujem a čo milujem - moje dary a inšpirácie. 

Ak ste to Vy, verím že sa zídeme i naživo. Zatiaľ Vás pozývam k čítaniu.

Ak Vám to nesedí, prosím Vás o prosté opustenie týchto stránok. Ďakujem.


Katarína Piesňomila

* * *

stránky boli zverejnené 15. 9. 2022

Deň Sofie-Marie (Duše Vesmíru), 5 dní pred 109. výročím položiania základného kameňa 1. Goetheana


Posledná úprava 24.9.2022