Dať si "rande" s vlastnou dušou

Psychofonetické sedenie

Osobné sedenie 

"doprevádzanej sebaempatie"

Transformačné empatické sedenie: praktický krok k životu vašich snov = k viac sebe samému

Katarína Piesňomila

* * *

3 prísľuby Psychofonetiky, ktoré som si zapísala už v prvom ročníku štúdia metodickej empatie, sú: 

* všetko čo chcem preskúmať, preskúmať môžem

* všetko čo mi berie silu môžem premeniť na silu svoju

* všetko, čo mi chýba, môžem premeniť na svoj zdroj


Psychofonetika je nový nástroj pre naše nové vedomie, rešpektuje slobodu, vnútornú autoritu, i nášho osobného "Strážcu Prahu", ktorý presne vie, na čo sme už zrelí a na čo ešte nie. A zároveň vie o tom, že každý máme svoju budúcnosť, i svoj vývoj, ktorý k nej vedie - a nikto iný nevie o tom toľko, ako my sami. - Každý si riadi svoj vývoj sám. A to, s čím sme nespokojní, alebo to, po čom túžime, môže byť vodítkom k našej zrelosti, podnet pre pokročenie o ďalší krok smerom k nášmu budúcemu Ja, ktoré je ešte viac samo sebou, má viac pochopenia, a viac svoj vlastný život vo svojich rukách. 

Je možné si dávať na tejto ceste podnety k pokročeniu sám. Alebo nám ich dávajú okolnosti (nespokojnosť so životom, problémy vo vzťahoch, neistota ohľadne poslania, neschopnosť zmeniť niečo vo svojom živote, automatické zraňujúce reakcie - na deti či iných ľudí, neukotvenosť, zdravotné problémy,... ako aj - traumy, panika, strachy, pochybnosti, závislosti,...) Niekedy aj irónia, zľahčovanie, sarkazmus, či uštipačnosť poukazujú na niečo nespokojné v nás.

Čokoľvek, s čim sme nespokojní a budí v nás nepríjemné pocity, je vždy rečou duše, ktorá pozná "život ktorý nám zodpovedá" a hlási, že to, čo práve myslíme-konáme-žijeme, tomu nezodpovedá. Na osobnom sedení je možné si toto posolstvo duše vypočuť.


*

Niektorí ľudia si myslia, že ak majú nejakú ťažkosť či problém, tak je to zaťažujúce, či dokonca, že sú nejakí problematickí. Psychofonetika - metodická empatia, ktorej sa venujem, a beriem ju ako najlepší nástroj na to, aby si každý prišiel po svojom na to, ako sa stať viac-sebou, to vidí inak:

Ak ste s niečím nespokojní, (nezvládate to, bolí vás to, nejde to), tak v poňatí Psychofonetiky ste "tehotní sami sebou" - chce sa narodiť Viac Vás, aby ste boli viac sami sebou. A pre toto Vaše Nové Ja daná vec už nie je problémom (obsiahli ste ju, zvládli ste ju, už Vás neovláda, Vy už viete čo s tým robiť.)

To, čo bežne nevieme, je to, že tento pôrod neprebieha sám od seba. Človek je slobodný, a môže sa rozhodnúť, či chce a či nechce už teraz zrodiť "viac sám seba"... Môže sa aj rozhodnúť, s týmito pôrodnými bolesťami zotrvať. Aj veľmi dlho.

- Hovorí sa, že "život je zmena" - skúste to chvíľu pozorovať. Ja verím, že ten pohyb, tá zmena súvisí s vývojom. A ak zostávame akí sme, tak nás "život bolí"... aby sme spravili ďalší krok. K sebe.

* * * 

Psychofonetika (hlásky duše)

Metodická Empatia /psychofonetika/ je nástroj, ako seba alebo iných doprevádzať k tomu, aby si sami prišli na to, čo im je, i na to, ako si pomôcť. V každom kroku je doprevádzanému človeku ponechávaná sloboda i moc nad sebou samým, a vytváraná úcta a rešpekt ku každej skúsenosti, ktorú je ochotný zdieľať.

Priestor bezpečia a aktívneho záujmu, v ktorom človek lepšie započuje a uvidí sám seba. - To ponúkam, a v tom som školená. Mnohými hodinami seba-empatie a praxe empatie voči iným som si počas vzdelávania i nad jeho rámec trénovala "svaly empatie a sebaempatie", aby som takýto priestor dokázala vytvoriť.

Pracujeme v prvej časti rozhovorom a aktívnym počúvaním, záujmom a empatiou na viacerých rovinách, aby mohol doprevádzaný človek sám dospieť k hlbšiemu "odkazu" svojej situácie, na ktorý si príde sám. V bezpečnom priestore umožníme duši, aby sa ukázala, aby prehovorila... To na záver vyústi v hlboké prianie, prianie vyvierajúce z hĺbok duše.

V druhej časti, vedení týmto prianím, prakticky telom doterajšiu situáciu pochopíme a v duchu priania daného človeka vytvoríme situáciu novú, klient vyrastie do svojeho nového Ja prakticky, a celým telom, a celým sebou.

Vychádzame vždy z prítomnosti, súčasťou tohto prístupu nie je pýtať sa na minulosť.
V jadrovej časti rozhovoru vlastne vôbec nepoužívame otázky - snažíme sa len pochopiť... stále hlbšie. Ak sa v druhej, praktickej časti samo ukáže niečo z minulosti, nebránime tomu, ale nijako to nevyvolávame. Veríme intuícii a pocitu doprevádzaného človeka. - Veríme jeho duši, a jeho vnútornej autorite, ktorá ho vedie.

Vlastne ani neviem či sa to dá vysvetliť - najlepšie je to zažiť.

Súčasťou vytvárania bezpečia je, že Vám zaručujem slobodu - v každej chvíli môžete čo chcete a nemusíte čo nechcete. - Napriek tomu to mnohých stojí istú odvahu prísť na tento "prah" - požiadať o sedenie.


Ďalšia možnosť zažiť tento prístup je zorganizovať workšop (alebo sa ho zúčastniť) - a zažiť si to v skupine. - Najlepšie naživo.