Korene Mojej Piesne... moja cesta

Katarína Piesňomila: o mne

Zhrnutie: 

Som členkou camphillského spoločenstva na soutoku, kde žijeme a pracujeme spoločne s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, máme 11ha biodynamicky obhospodarovaného poľa a pastvín, kde pestujeme bio-zeleninu, a máme sviečkarsku dielňu, kde vyrábame sviečky zo 100% včelieho vosku, a bio-zpracovnu, kde spracovávame bio-výrobky. 

Som certifikovanou "trénerkou osobného rozvoja" v modalite Psychofonetika - Škola empatie. Učila som sa 3 roky, ako počúvať dušu tak, aby vyjavila svoje tajomstvá a ako zviditeľniť to, čo nám chce povedať. (Metodická empatia je uznanou modalitou v Austrálii, Veľkej Británii, Južnej Afrike a novo vzniká ako nové povolanie na Slovensku; všetko vďaka jej zakladateľovi Y.Tagar).

Som nadšenkyňou živej antroposofie, duchovnej vedy, ktorá nám dáva pojmy, podnety a nástroje, ako žiť v našom novom vedomí a podporovať slobodu individualít a zároveň sa spájať v zmysluplnom celku - s inými a so svetom. 

Študovala som intuitívnu pedagogiku (a hry "intu"), priamo u jej tvorcov. Súkromne som študovala živú antroposofiu prakticky, vrátane jej nových umení eurytmia, tvarovanie reči, architektúra, a iné, učila som v miestnej waldorfskej škole eurytmiu. Bola som členkou skupiny Bytosti a súčasťou kruhu ľudí okolo Žiarislava, ktorý objavil a šíri slovenské pôvodné prírodné duchovno (vedomecké učenie, Miro Žiarislav Švický). V rámci toho som prijala duchovné meno Piesňomila. Tancovala som slovenský folklór, ktorý hýri rôznorodosťou a vzpriamenosťou a radosťou - a ktorý učí, ako sa dajú pocity vytancovať a vyspievať. 

No a nedávno som zistila, že ak by som za dobrý vzťah s jedným konkrétnym človekom "dala všetko" a je to pre mňa dôležitejšie než moje ideály a poslanie a tak, - tak že to neznamená, že som slaboch a že som v tomto živote zlyhala, ale že som proste - ŽENA. A tomu sa učím vedome vytvárať priestor, (vedome to môže urobiť len vnútorný muž), lebo mám za to, že doteraz sme sa učili v celej kultúre kultivovať mužské kvality, a tie ženské sú považované za menejcenné. Zároveň, jedným z atribútov ženskej energie je spolupráca a vedomie celku, takže mám za to, že máme všetci (muži i ženy) čo doháňať v tom vyrovnávaní jednostranného rozumovo-výkonno-na-cieľ-zameraného-a-súťaživého prístupu. - A viem, že sme v tom ako kultúra začiatočníci - a vôbec mi to nebráni byť v tom v pohode - a ZAČAŤ to trénovať. - A k tomu prizývam i vás, ak chcete. 

- - - 

...a ešte som vyštudovaná právnička a úspešná absolventka doktoradského štúdia. (Mám tituly Mgr. a PhD.) Právo som študovala na PF UK v Bratislave, a potom som robila 9 rokov asistentku na katedre Teórie práva na PF TU v Trnave, kde som robila "cvičenia" z právnej filozofie. - Rožmýšľať o práve rôznym spôsobom, a hľadať, ktorý je ľudskejší, nám najviac sediaci, tj. čo najviac sediaci k nášmu/môjmu obrazu o človeku. To mi trochu zostalo, a tak sa stále teším právnym alternatívam smerujúcim k podpore človeka ako duchovnej individuality, k podpore rôznorodosti, možnosti inakosti, podpore slobody i zdravej zodpovednosti každého jednotlivca (napr. ľudské práva a ich filozofia, myšlienka bezpodmienečného základného príjmu a i.)

- - - toľko moje "stručné zhrnutie" - - -  :-)
 Korene mojej piesne  - štúdi*já  (vzdelávania)


Psychofonetika - Metodická empatia, Škola empatie

som certifikovaný Tréner osobného rozvoja  (absolvované 3-ročné štúdium, certifikát) - 

Obsah štúdia: Spoznávanie psychofonetického procesu ako metodického nástroja, a zároveň ako umenia; vyžadovalo to neustále byť v procese, pozorovať "ako sa to robí", skúšať to prakticky. Empatia ako metóda, sebaempatia ako bod obratu. 1. rok - stať sa pánom svojho života; 2-3.rok doprevádzaníe iných: 2.rok - naučiť sa "counceling", teda taký rozhovor a také počúvanie, kde nekladiem otázky, nedávam rady, nehovorím čo si myslím a nie som v roli toho, kto vie, ale naopak, neustále dávam moc nad sebou človeku, ktorý hovorí, pričom som v paralelnom procese, aby som rozlíšila seba a jeho; 3.rok - naučiť sa doprevádzať "akčnú časť" psychofonetického procesu, a mať vlastnú skúsenosť s mnohými "dynamikami" či postavami, ktoré sa tam môžu objaviť a orientovať sa v "reči duše" uprostred tohto procesu; zoznámiť sa s hláskami ako formotvornými silami utvárajúcimi dynamiku tela i duše a s ich liečivým pôsobením. Zároveň to prebiehalo vždy organicky, celostne a s ohľadom na procesy účastníkov.


Camphill a Svobodný statek na soutoku - camphillské společenství

(kde teraz žijem, je školou života..) - interné vzdelávanie - životom samým, i prizvanými lektormi - napr. v oblastiach: antroposofia prakticky, antroposofická architektúra, biodynamické poľnohospodárstvo, život v spoločenstve, camphillská sociálna terapia: pravé stretnutie - od Ja k Ja, humanizácia pracovného miesta v praxi, pravidlá a stanovy: naše prenesené ideály na Zem, a iné rarity:-)...)


Intuitívna pedagogika

2x3 roky školenia s Pärom Ahlbomom a jeho kolegami (Freiburg, a Freiburg-Berlin, DE), mentorské stretnutia v Solviku (SWE), spoluorganizácia a preklad kurzov na Slovensku s Pärom i jeho kolegami, vlastné kurzy


Eurytmia - Vrastanie do antroposofie cez bytosť Eurytmie

2-ročné súkromné štúdium s Jörgom Schröderom Vrastanie do antroposofie cez bytosť eurytmie; pred tým i potom priebežná prax (existuje i "oficiálne štúdium", ktoré nemám)

Utváranie života z bytostí antroposofie

2-ročné slobodné štúdium (témy podľa povolaní a záujmov zakladajúcich účastníkov): 

antroposofická architektúra - taomstvá stavby Goetheana, antroposofická maľba, antroposofická pedagogika, antroposofické liečebné umenie, nové umenia eurytmia (viditeľná reč a viditeľný spev), a Tvarovanie reči - Sprachgestaltung, Goetheho náuka o farbách, bio-dynamické poľnohospodárstvo, sociálna trojčlennosť, myšlienka základného príjmu, morálne technológie, Vianočné hry, mystérijné drámy, a iné )

Rogers - Pristup zameraný na človeka

(certifikovaný ročný kurz i samoštúdium)

Žiarislav - Pôvodné prírodné duchovno

Členka skupiny Žiarislav a bytosti, účasť na mnohých podujatiach, štúdium slovenského pôvodného prírodného duchovna i ducha reči... Činná spoluúčasť na obradoch nového prírodného duchovna. Na jednom z nich som slávnostne prijala svoje mnou-zvolené duchovné meno Piesˇňomila.

Slovenský folklór (13 rokov aktívne) - je tiež samostatnou školou rôznorodosti a z nej prameniacej radosti...

A ešte aj: 

- VŠ: Právnická fakulta UK Bratislava (mgr) 

- doktorandské štúdium: Asistent a PhD absolvent na Právnickej fakulte TU v Trnave (doktorát, PhD; ako asistentka katedry teórie práva, moje zameranie: filozofia práva)

- 9 rokov praxe VŠ pedagóg na PF TU v Trnave - Právna filozofia, Dejiny právnej filozofie, Myslenie o štáte a práve ...a myslenie práva inak

- Dizertačná práca o priamej demokracii a novej paradigme vedy (mnoho zdrojov, i priamych stretnutí so skupinou právnikov pri Goetheane, aktivistami za priamu demokraciu v Nemecku i pôvodcom myšlienky Bezpodmienečného základného príjmu)

- - - - - - - - (a iné)...


Online-štúdium 

Mastermind (Katarína Runa, jún 2022 - január 2023, v.i.p.)

Mentoring Magický rok (Katarína Runa - úspech a hojnosť inak, Dana Bederková - Human design, Lucka Laurová - láskavá komunikácia, Zuzka - psychosomatika, jún 2022 - jún 2023)

Nekonečne bohaté Ja (Katarína Runa, 2022)

Cesta ženy (Katarína Runa, 2020, prešla som tým až 2021) 

Kľúč k mužskej duši (Katarína Runa, jar 2020)

Nad vodou (Katarína Runa 2020)

Nevýchova - nový kurz (Kateřina Králová, 2019-2022)


Naživo - kurzy komunikácie, nenásilnej komunikácie, facilitácie, či o kruhoch podpory pre ľudí so znevýhnodnením, a i.


Samoštúdium-knihy - napríklad:

Rudolf Steiner a jeho antroposofická duchovná veda (mnohé), časopis Sophia. (Od dávna doteraz sú mi inšpiráciou)

Marcel Vanek a jeho duchapraktické poňatie "ega" a Cesty človeka...

Nenásilná komunikácia (pre iných spolu-čítačov viem spraviť praktický zážitok)

Tvorenie reality (mnoho kníh - mám prehľad toho čo mne z nich dáva zmysel)

Human design (anlické knihy, web, aj online-štúdium)

Astrológia živo a vývojovo,  a astrosofia...

Harry Potter (aj z hľadiska novotvarov v českom preklade, ktorý sa mi páči, aj z hľadiska filozofie v pozadí, aj to že je predmetom odborných prác, kultúrne presahy - a hlavne to čarovanie, ktoré fascinuje mládež na celom svete...čo má podľa mňa svoje dôvody)

a iné...


Ja som si našla, čo znamená pre mňa byť človekom a potrebujem vytvárať priestor, kde je vedomie slobody každého človeka, vedomie vývoja a teda nedokonalosti, toho, že každý je jedinečný a je individualita a že je výzvou dnešnej doby jednak sa nebáť tou individualitou naozaj byť a jednak z tej jedinečnosti prichádzať k iným tak, že ju nestratíme.

Mám za to, že Metodická Empatia vychádzajúca zo Sebaempatie (Psychofonetika), ktorú som študovala, to nie len umožňuje, ale dáva tomu solídny základ: aby si každý prišiel po svojom na to, čo potrebuje, pomohol sám sebe - a tým získal "vnímajúce orgány" pre pochopenie ostatných. 

Rada Vám to ukážem.

*