Ja pre vás: čo dávam, a čo prijímam

Rada robím veľa vecí, a preto niektoré robím len niekedy. Keď už sa zídeme, Vy a ja, nech je to obrovským vzájomným obohatením vo všetkých smeroch, a budí to v nás vďačnosť a úžas. 

Moje služby a cenník

Vaše možnosti, ako do seba investovať

Peniaze vnímam ako energiu, ktorá hovorí o tom, čo si ako ceníme, čo je pre nás akou hodnotou, a ak ceny stanovujeme my, tak aj o tom, ako si ceníme seba a svoj čas. Verím, že sa vzájomne podporíme vo vnímaní našej sebahodnoty, i vo vnímaní hodnoty iných. Svet plný hojnosti (vo vzájomnej podpore a novo) predpokladá ľudí, ktorí si tú hojnosť doprajú. Pozývam vás na túto cestu. 


Sedenie (transformačné) - Doprevádzaná seba-empatia

Je to živý rozhovor, vedúci k nájdeniu hlbšieho priania duše, a následne praktický tréning pre život;  bežne trvá cca 1 - 1,5h

Ide o zvýšenú pozornosť voči Vám, vcítenie sa do Vašej situácie, záujem a snahu pochopiť Vašu situáciu z vášho vnútra. Tá ústi do toho, že vy sami započujete svoju Dušu, ktorá vám dá nové poznanie, a aj riešenia Vám presne šité na mieru. Prizveme telo, aby zviditeľnilo, čo tým riešeniam doteraz bránilo a vytvoríme nové "pomery v duši", kam vstúpite ako nový človek. Pretože všetko, čo nás ťaží je možnosťou nájsť "Viac Seba". Ja som sa učila, ako tomu vytvoriť priestor.

Online cez zoom, alebo po dohode aj osobne naživo.

Cena: 2500 Kč / 100 Euro

Moja podpora: Pre študentov Psychofonetiky, spolupracovníkov Camphillu a Svobodného statku na soutoku, i členky Magického roka 2022 je možná podporná cena (dohodou, ak sa mi ozvete).

Konzultácia - rozšírenie obzorov a pojmov

Niekedy pomáha vytvoriť si o tom, čo žijeme nové pojmy: ak mám za to, že "som nesprávne", môže mi pomôcť širší kontext, vyšší nadhľad, alebo niekto, kto vie, prečo sa nám veci dejú... Nie je to ešte rozhodnutie niečo zmeniť (to sa deje na transformačnom empatickom sedení) - je to potreba "sa vyznať", pochopiť - pretože až keď chápeme, dokážeme prijať to, čo je. A to je jediné možné východisko k zmene. 

Počas svojej cesty som nazbierala vhľady o tom, o čo ide v živote, odkiaľ a kam ako človek kráčame, ako sa učíme cestou mnohých životov...  

Ponúkam konzultácie - rozhovor o živote a o jeho širších perspektívach. 

1-2h

Cena: 1700 Kč / 70 Euro 

Preklad filmu Autonómia namiesto prispôsobenia

Titulky slovenské a české k filmu Autonómia namiesto prispôsobenia. Viac tu. 

Študovala som cca 8 rokov intuitívnu pedagogiku s Pärom Ahlbomom, Merete Lovlie, Thomas Pedroli, Marcel Desax a Iris Johansson. Škola, ktorú založil Pär a Merete si dala za cieľ vytvoriť školu, kam budú deti chodiť rady. - Film o tejto škole.

Ozvite sa mi na email pre viac informácií. 

Príspevok za preklad v rozmedzí: 100-1000 Kč / 4-40 Euro. (Prispieť možno tu.)

Balíček - tri osobné transformačné sedenia (doprevádzaná sebaempatia)

Každé jedno osobné sedenie so mnou je transformačné, lebo zároveň učí, ako používať nové vedomie k uvítaniu vlastnej duše. Tá sa stáva stále viac našou kamarátkou i radkyňou. Preto nie je potrebné sa k jednej téme stretávať (principiálne) viac krát. Zároveň platí, že po otvorení sa novému, sa v nás vynárajú ďalšie vrstvy toho, čo si žiada našu pozornosť. Preto, ak máte zámer niečím vo svojom živote radikálnejšie pohnúť, môže byť efektívne zísť sa k tomu viackrát, v rozmedzí týždňového či dvojtýždňového rozostupu. Pre takýchto odhodlaných ľudí ponúkam výhodný balíček troch sedení. (Bežná cena 7500Kč/300euro).

Cena balíčka: 6800 kč / 272 Euro

Darom: 

eKnižka

Novinky

Zaradenie do zoznamu záujemcov o živý workšop / o pripravované online vzdelávanie

Videá a texty o mojich témach: 

Moje témy - krátke videá

Vízia (moje témy - texty), 

Môj antroposlovníček (čo je antroposofia, eurytmia, camphill...)

FBstránka "Živá Pieseň Duše stránka", 

ďalšie doplním...


Po dohode ponúkam aj:


Dlhodobejšia spolupráca - podpora profesionálov v sebavývoji

Bežne nedohodujem viac než 3 sedenia za sebou, pretože spôsob, ktorým pracujem, nevytvára závislosť na mojom type vedenia - naopak, človek sa ním učí viesť sám seba. A zároveň, zvonku je vždy vidno viac než zvnútra, a tak je možné sa vzájomne podporiť. Najmä, ak máme zámery, ktoré vzájomne rezonujú. 

Tí, čo doprevádzate iných, ste majstri. A zároveň ste ľuďmi - zažívate sami seba zvnútra, a nie zvonku. Zvonku je možné poskytnúť vnem, pochopenie, obraz či rezonanciu, v ktorých sa zazrkadlí to, čo práve teraz zvnútra nevidíte. (V.I.P. Len na základe dohody).

Cena: Individuálne, podľa intenzity dohodnutej podpory (priebežne/intenzívne - týždenne - mesačne).

Doprevádzanie k zmene

Dlhodobejšia spolupráca pre podporu zmeny smerom k "Viac Sebe". 

Ide o intenzívnu podporu v malej skupine 4-10 ľudí, trvajúcu 3-4 mesiace, s priebežnou podporou, procesmi v spoločnom priestore - skupinovými i individuálnymi, smerujúcimi k otvoreniu priestoru želanej zmene.

(Pripravujem ako program. / Možné i na základe vašej iniciatívy, ako V.I.P. program.)

Uvítať dušu a ženský aspekt života (a hojnosť inak) - Sebaempatia a základy vedomej empatie, život z hľadiska ženského aspektu (spolupráca, hojnosť pre všetkých, celok)

Duša k nám pristupuje niekedy zvonku - cez situácie, interakcie, zážitky. Jej povaha je trochu archetypálne ženská, pocitová, premenlivá, a preto sa nedá "vyriešiˇť". Dá sa s ňou len budovať vzťah: stojí o záujem a pochopenie. Ak prizveme múdrosť tela, a zviditeľníme ním neviditeľnú dušu, môže nám to pomôcť porozumieť novým stránkam života, ktoré sú zväčša polovedomé až nevedomé, ale určujú v mnohom náš život.

Forma: Praktický sebazážitkový workšop

Víkendový zážitkový workšop / Jednodenný zážitkový úvod

Cena: 1000 - 3000 Euro

Inšpirácie - Duchapraktické postupy (i prakticky)

Pozor! Výrazne podporujú vnútornú autoritu zúčastnených!

Kytica rôznych prístupov, ktorými som nadšená a v ktorých vidím ich koreň hlboký v tom, že podporujú človeka aby bol aký je, zároveň stále viac sám sebou, a aby sa aj vedel premostiť k ostatným - v mieri. (Vedome ho tvoriac).

Forma: Stretnutie, stkanie, prelnutie s mojimi darmi. Hovory a zážitky.

Víkendový zážitkový workšop / Jednodenný zážitkový prehľad

Workšop - Zážitok Psychofonetiky

cca 3-4 hodiny alebo celý deň

/prípadne s následným prehlbovacím workšopom/


- Základy Sebaempatie

Psychofonetika naživo - úvod a zážitok. Cvičenia "S.O.S. Sebaempatie" - Ukážem vám, ako si pomôcť sám za 5-10 minút empatiou k sebe cez počúvanie vlastného tela. Viac krátkych cvičení so zážitkom

- 7 podmienok udržateľného sebarozvoja

Starodávne mystérijné pravidlá v novom šate, v novom jazyku i v praxi - udržateľný vzťah k sebe, k iným ľuďom i ku svetu...

Existuje aj presah týchto princípov do firemnej kultúry: Humanizácia pracovného miesta. Je to téma na pokračovanie. Úvod - 2 workšopy po cca 3-4h. Praktické cvičenia sú súčasťou.

- Psychofonetika - workšop na dohodnutú tému

Empatia, seba-empatia, reakcie, projekcie, vzťahy k deťom či k iným, úvod do práce s telom a s hláskami, a i.

Empatia s vlastným potenciálom - tvorenie si budúcnosti pre akú sme stvorení. Tému i časový rozsah je potreba dohodnúť vopred.

Eurytmia 

- duchovno-duševno-životno-telesné umenie

workšop, 3-4h, 

Viditeľná reč, viditeľný spev - vojdenie do sveta tvarotvorných síl... Jediné umenie na základoch európskej kultúry, ktoré pracuje so životnými silami, pričom človek používa svoju dušu i ducha na vytváranie archetypálnych giest - ktoré pôsobia ozdravne na telo, dušu i ducha. Napadajú ma dve formy (pre ne-eurytmistov):

Eurytmia - úvod

úvod do eurytmie, ozdravná sila eurytmie a malé cvičenia pre vlastné použitie; v skupine možné i pohyb v skupine v rozšírenom vedomí...

Eurytmia - Zverokruh

Citát: "Ľudstvo si môže vybrať. Buď policajný štát alebo eurytmický Zverokruh." (J. Schriefer) - povieme si prečo, a hlavne sa ho naučíme... Jediné gestá v eurytmii, ktoré sú zvonku statické...

Intuitívna pedagogika pre dospelých 

Hry a cvičenia Pära Ahlboma, vhľady, presahy a možno i Werbeck-cvičenia 

Minimálne tri hodiny, dá sa aj na celý deň.

Podpora iniciatív camphillského spoločenstva

Jedinečná iniciatíva Svobodný statek na soutoku - neziskovka, ktorá sa prakticky stará biodynamicky a ekologicky a s láskou o 11 ha krajiny, ktoré utvára do krásy a pestuje tam bio-zeleninu, a sú tam aj stromy, a cesty, a kvety, a sochy... a je tam krásne a máme k tomu taký presahový prístup, ktorý je možné na chvíľu zažiť, ak by ste k nám prišli.

Teraz práve jedna akcia - naša BioZpracovna, v ktorej varíme marmelády a sirupy a miešame čili pasty a pestá a kadečo iné, by chcela pustiť svoje plody hojne do sveta: Máme akciu kde nás môžete podporiť extra vysokou cenou výmenou za kus našej krajiny, slnka a rúk človeka v našich výrobkoch - na ešope zeSoutoku - onedlho.

Ďalšie aktivity či inšpiratívne hovory je možné dohodnúť osobne.* Individuálne sedenie: 2500 kč /100Euro 

* Workšop (3-4h/6-8h /víkend): cca 25 tis. Kč/1000 Euro až cca 75tis. Kč / 3000 Euro

workšopy a V.I.P. programy - len po osobnej dohode, alebo ak to zorganizujem ja

Ďalšie moje radosti 

- praktické inšpirácie pre vás, 

ktoré začleňujem do workšopov alebo ponúkam ako workšop samostatný


Možno je toho pre niekoho veľa... každopádne, pre mňa sú to veci, ktoré sú so mnou už dlho, a možno raz do roka by som si niektorú z nich rada oživila spolu s tými, ktorých to osloví - i vo väčšej skupine. 

Eurytmia

Javiskové umenie, ktoré milujem a ktoré má presahy do pedagogiky a liečebného umenia: viditeľná reč a viditeľný spev. Jediné umenie na základoch európskej kultúry, ktoré pracuje so životnou silou (prána, čchi). Hlásky v pohybe... Celé telo i celá príroda je zložená z foriem, ktorých základy som sa naučila v eurytmii... je to zázrak.

Je to meditácia telom.

(áno, je to i hore! :-)


(workšop)

Werbeck cvičenia...

Naučila som sa ich od Pära Ahlboma v rámci školení intuitívnej pedagogiky, a bolo to iné, ako všetko čo som o tom potom počula či zažila. Tak sa z toho teším. Pani Werbeck bola speváčka ktorá si zničila hlas, a tým, že si telesne spomenula na hlas svoj z detstva, tak sa vyliečila... a spolu s Rudolfom Steinerom vyvinula cvičenia, ako spievaním hlas budovať a nie ničiť... Zároveň - nájsť svoj hlas = nájsť viac seba.


(workšop)

Antroposofia prakticky

Antroposofiu a inšpirácie Rudolfa Steinera milujem. Všetky boli myslené a dané k praktickým účelom... a až v neskoršej dobe sa z toho stala ezoterika. Bola som a stále som v úzkom spojení s mnohými praktickými aplikáciami duchovnej vedy R. Steinera a to veľmi oživujúcimi - Psychofonetika, intuitívna pedagogika, bio-dynamické poľnohospodárstvo, waldorf, architektúra inšpirovaná prvým goetheanom, eurytmia, werbeck....viac. Rada Vám spravím zážitok z kytice týchto obohacujúcich smerov.

(hovory a ukážky, miniworkšopy)

Kompost. Biodynamický


Kompost je zlatom záhradníka. Bio-dynamický kompost má špeciálny tvar a špeciálne pôsobenie a ak má človek vo vlastníctve čo len kúsok zeme /i v kvetináči!!/ oplatí sa urobiť si tam i malinký kompost. Pôsobí ozravne, harmonicky... a fíha, ani by ste neuverili. Najlepšie sa zísť a nejaký fyzicky navŕšiť do tej krásnej podoby...(workšop úplne fyzicky, s hovorením)

 Voda... zázrak!

V roku 2006 som bola na Ceste za živou vodou, ktorú som sama zorganizovala... Boli sme s priateľmi v nemecku na miestach, kde skúmajú vodu najneuveriteľnejšími spôsobmi, ako je vnútri pohyblivá a čo to ovplyvňuje, ako je živá, aké tvary tvorí na vrchu - či ako spraviť taký čistiaci prostriedok, ktorý urobí vodu ešte lepšou než je (sonett - tí sú proste bomba), či tí čo na ňu lepili "láska" a pod... Nuž - tak o tom viem hovoriť a i prakticky vám ukázať, čo sa na vode dá vidieť - i čo sa dá robiť, aby naša voda (asi 70-90% našeho tela) bola spokojná a zdravá. Jú, je to zázrak, tá voda!!

(seminár s ukážkami a s vodou)

Formy a tvary viac-ľudské

Z tejto mojej stránky sa dá asi poznať, že milujem prvé Goetheanum... a i prakticky tu u nás v camphille zaoblujem okná, schody, a vymýšľam reliéfy či zlepšenia, aby tie tvary na nás pôsobili mäkko, ladne, liečivo. Totiž - na tvaroch všeličo vidno - skúste pozrieť do prírody, na rastliny, zvieratá... ale i ľudí. A domy by mohli byť tak isto rôznorodé, tak isto by mohli podporovať bytosť toho kto v nich býva... Ja som v tom začiatočník, a zároveň pre tých čo ich oslovuje prvé goetheanum mám i pár praktických tipov ako na to, aby ich domov bol viac ... proste podľa ich srdca. 

(workšop prakticky u niekoho alebo modelovanie alebo u nás ukážky a hovory)

Právo inak, aZákladný príjem bezpodmienečný

Učila som 9 rokov právnu filozofiu, a zároveň som mala presah do znalostí sociálnej trojčlennosti, priamej demokracie a bezpodmienečného základného príjmu, ktoré vychádzajú z mojej milej antroposofie... A tak som stále rozmýšľala, ako by mohol ten právny systém vyzerať, aby bol ľudskejší... Mám toho kopec nazbieraného... napísala som dizertačnú prácu, v ktorej som sa venovala aj novej paradigme vedy a obrazu človeka, a tomu, ako každé pravidlo má v pozadí NEJAKÝ obraz o človeku a robí to veľký rozdiel...

Niektoré moje dilemy zostali, niektoré mi zodpovedal milý Milahelp-Marcel V., každopádne téma základného príjmu zostáva aktuálna... aj keď ju niektoré skupiny asi chcú využiť ešte na iné účely. Myslím že je dôležité poznať tú pôvodnú myšlienku G.Wernera, ktorá nám mala doniesť viac slobody...

(semínárik, hovory... s nápadmi do praxe)

Spev a tanec

Toto je asi len pre priateľov, lebo tí čo ma poznajú vedia, že moc rada oslavujem... a raz začas rada idem niekam, kde si môžem zahrať žiarislavove piesne a doprevádzať ich na husličky, či si zaspievať a zatancovať ľudové naše tance a piesne alebo na gitare tie české trampské oživiť s tými, ktorí poznajú rovnaké piesne ako ja. 

Viem tance a kroky z rôznych regiónov, rôzne piesne a i presah našej kultúry ľudovej či pôvodnej...

Hrávala som so Žiarislavom v Bytostiach a stále je to moja srdcovka... ako aj folklórne festivaly...


(stretnutie - workšop)

Čarovanie vedomíma tvorenie reality

Tak toto je taká mozaika toho čo som sa naučila v psychofonetike, eurytmii, na webinároch katky Runy a vo vzdelávaní s Jörgom Schröderom...

Jednak - čoho všetkého sme svojím vedomím schopní, aké praktické to môže byť, a proste mi príde pekné i prakticky zažiť, že človek je duch...

Aj keď sú to drobnosti...

A druhý krok je uveriť, že fakt sa dá všetko... a začať si tvoriť život po akom túžime... A to sa tiež stále učím, a viem v tom iných povzbudiť.(hovory, a prax...)

o Ceste k Absolutnu

Marcel Vanek s jeho knižkami ma moc inšpiroval vidieť zákonitosti prevteľovania ako veľmi praktickú a každodennú záležitosť. Tiež bolo pre mňa nové pozerať sa jeho očami na "ego" či "zlo", ktoré nás sprevádza životom, a aj na to, čo je potom, keď si skúsime všetko ľudské... a vyrastieme nad to. Že vraj to, čo žijeme je len škôlka- a potom až príde tá práca. Tak si to predstavte!!

Baví ma myslieť to, cítiť to, žiť to a nechať sa tým inšpirovať a prenikať tým i iné moje obľúbené smery...


(hovory o ceste človeka a čo je potom, o úlohe ega či zla, o smrti a čo je po nej, a o čo tu vlastne ide... a aj obrazy Marcelove ohľadne budúcnosti a čo sa z nich môžeme naučiť... je to také "iné":-) )

Moje milované kamienky

Zamilovala som sa do rôznych kamienkov drahých - polodrahokamov. A mám k nim taký špeicálny vzťah - jednak mi nevadí, že nie sú úplne tej najvyššej kvality, lebo v mojich duchapraktických štúdiách som sa naučila, že toho ducha nesú tie kamene spoločne... a jednak z nich síce robím šperky, hlavne náušnice, no mojím prvotným zámerom je posilniť toho ducha, tú kultúru ktorú nesú. Lebo to sú ušlachtilé kamene... A tak im dopriavam dotyk so zlatom (pozlátené striebro a pozlátená meď) a vnímam tam ten presah a rada nejaké vyrobím, aby ste ich podporili i vy...

(predaj - v rámci iných akcií / výnimočne ukážka)

Vône

V camphille máme kolegynku, ktorá sa venuje éterickým olejom a rôznym parfémom z nich, a tak ma veru nadchla. A tak ich mám asi do 100, a dá sa z nich robiť si domácky parfémiky jednodruhové, alebo, podla intuície, teda reál podla vône ako komu čo vonia i mixy. 


Dala by som sa na takú voňavú akciu prehovoriť - už len ovoňať si tolko druhov naraz je zážitok. Tak je. 


(stretnutie s vôňami)

Časom doplním pre obraznosť čo by bolo tým presahovým či duchapraktickým zážitkom z daných workšopov, prípadne odkazy. 

Každopádne pre multidimenzionalistov (naučila som sa nové slovo...) by bol vhodný najprv nejaký prehľad či duchapraktický úvod do všetkého naraz... Ste tu takí? (5.11.2022)