Môj "antropo-slovníček"

Antroposofia - Eurytmia - Camphill - Psychofonetika...

Môj video-slovníček

 pre pojmy antroposofia a eurytmia a camphill ...a psychofonetika

Moje obľúbené prístupy, plné úcty k človeku i k zemi, plné pochopenia a nadhľadu, založené na duchovnom individualizme, slobode človeka a nových spoločenstvách nepopierajúcich jedinečnosť a slobodu jeho členov, hovoriace o novom vedomí človeka, popisujúce celostný obraz o človeku a svete duchovno-duševno-životno-telesnom... nesú názvy, ktoré znejú mnohým ľuďom cudzo: antroposofia, psychofonetika, intuitívna pedagogika, camphill, eurytmia,... Všetky z nich sú strávené mnou, mojou individualitou, a preto ich popis je mnou ovplyvnený:-)). Tu teda môj slovníček - prvé videjká k týmto názvom.  Srdečne, Katarína Piesňomila


úvod

Môj slovníček: Antroposofia

Môj slovníček: Eurytmia

Môj slovníček: Camphill


Psychofonetika: metodická empatia

Videu na záver chýba posledná veta - že čokoľvek z nej zažijete, zostane Vám každá takáto jednotlivosť ako nástroj, ktorý môžete používať.


Psychofonetika: sedenie