Hojnosť novo

Hojnosť novo

Vložte svůj text...

Výzva Prebudený milionár

(dolu video k tejto téme)


Počúvala som Dobrý koniec roka (2021) od Kataríny Runy, a zistila som, že ohľadne štvrtej oblasti života - "materiálna hojnosť a peniaze" - mám nejasno. Počúvala som potom jej prednášku "Ako von z nedostatku" (doteraz dostupné zdarma), a zistila som, že tam mám dieru vo vedomí. A že ak peniaze sú energia, a zároveň bytosť, tak náš vzťah (môj s bytosťou peniazov) nie je až tak vedomý a už vôbec pestovaný... Prišlo mi to zaujímavé najmä z toho pohľadu, že ak vnímame život ako organizmus, vybudovaný "poprepájane" či "fraktálovo", tak zistíme, že ak sa k jednej oblasti života správame nejako, zrkadlí sa to i v iných oblastiach nášho života. Moc zaujímavý objav to bol pre mňa. 

A tak som začala u Katky Runy študovať "Nekonečne bohaté JA", lebo to nebolo len o peniažkoch, ale aj o nich, a tým som sa začala venovať téme hojnosti. Tak novo. 

Inak než doteraz. 

Desaťtisíce rokov boli mnísi askéti. Učili sme sa nechcieť brať. Hlavne dávať. Nič nemať. A naplnili sme sa presvedčeniami, že to je rozpor: buď duchovná cesta, alebo hojnosť. 

Dnes žijeme v dobe, kedy sa protiklady preklenujú, prepájajú. Už nie "buď-alebo", ale "aj-aj". Jin-jang v kruhu. Protiklady sa dopĺňajú. 

Andrea Homolová píše v jej obsiahlej knihe "Známe se celé věky", že bytosť peňazí sa rozhodla podporovať tých, čo idú za svojou dušou, a robia to, čo milujú. 

Stále viac ľudí vlastným úsilím a prekonávaním zažitých vzorcov myslenia, cítenia, i starých skúseností z minula prešli cestou od chudoby do hojnosti, ktorá bola vystavaná na spojení s vlastnou dušou i duchom - ľudia, ktorí ukazujú vlastným príkladom ono "aj - aj". Aj šťastné vzťahy, aj práca ktorú milujú, aj hojnosť času a pohody, aj hojnosť finančná, aj duchovný rozvoj, aj stále pokračujúca cesta... ktorá pomáha im aj svetu okolo. Stále viac vplyvu na to, aby sa i ďalší ľudia mali lepšie, než sa mali dovtedy. 

Joe Vitale napísal knihu "Prebudený milionár" - a je to poňaté ako výzva. 

Choďte za svojou dušou, robte čo milujete a nebojte sa zarábať. Nebojte sa vojsť do preskúmavania toho v našich mysliach, čo sa bráni byť bohatý - a ovplyvňovať svet tým spôsobom, ako si myslíme, že sa stane lepším. Naše duše túžia po lepšom svete, a z nejakého dôvodu sa zatiaľ bránili tomu, mať na svet vplyv. - Že vraj je to nastavenie mysle, a že vraj sa to dá zmeniť. Je stále viac ľudí, ktorí sa na tú cestu podujali - už aj z inšpirácie týchto vzorov, a fakt to funguje. 

Nuž - prišlo mi zaujímavé o tom vedieť. 

Tu malé video k tomu ako náladovka - ešte z Vianočného času 2022-23. Z času "medzi časmi", kde sa ešte dejú zázraky. Tak z tej nálady. Kiež uveríme, že zázraky sú možné. 

Lebo sú. 


Srdečne, Katarína Piesňomila, 5.1.2023.(popisok z fb)

Posledná svätá noc. Prešli sme si vnútorne celým Zverokruhom, možno - ak sme tomu povedali áno - máme obnovené celé svoje fyzické telo, a sme pripravení "na Krst": na nového seba. Dnes v noci končia sväté noci, sviatkom Troch Kráľov. Dnes som bola na eurytmickom odpoludní, a počula som tam okrem iného o jednom vhľade (antroposovie), že Traja Králi sú obrazom troch darov našej Duše - Myslenia, Cítenia a Vôle. Ak ich prijmeme a zladíme, tak sme obdarovaní vnútornou rovnováhou, môžeme zrodiť svoje Ja. Paradoxne, zladiť ich môžeme hlavne svojím JA, svojím Duchom, ktorý je už vo vnútri.
Duch spája protiklady tak, že sa navzájom podporujú... Dnes prinášam tému, ktorá je pre mnohých "duchovnejších ľudí" rozporujplná - hojnosť, novo. Už nie v rozpore s duchovnou cestou, ale vo vzájomnej podpore s ňou, i s našou dušou. Splniť si sny, robiť to, čo milujeme, dovoliť si hojnosť - i času, i priestoru pre seba, ale aj pre to, čo chceme dávať svetu - proste to, čo mu tak či tak dávame - a hojnosť i toho, čo za to od sveta prijímame. A ak to prijmeme, môžeme dať tomu svetu viac... a ešte viac od neho prijať.
Znie to divne, ale stále viac ľudí ukazuje svojím vlastným príkladom, že to, že sa v nejakej oblasti života nemáme dobre, súvisí s naším podvedomým nastavením... ktoré je možné zmeniť. Oni ho zmenili. Oni vlastnou prácou dosiahli súlad - vzťahov, bohatstva, poslania, duše, času, ...a to sa im zrkadlí i v zdraví. Želám nám, aby sme tomu uverili. Lebo až keď niečomu uveríme, stáva sa to pre nás možným...
Výzva Prebudený milionár, ešte z čias medzi časmi, z doby vianočnej, doby zázrakov. Nech sa dejú. A zajtra ešte posledné video tejto vianočnej série... a potom uvidíme, čo nám donesie Nový rok, i z tejto inšpirácie. Majte sa NOVO.
Srdečne, Katarína Piesňomila, 5. 1. 2023

- - - -

Niečo, čo ešte nedávno bolo pre mňa ako "z iného sveta".
A - akoby sa ma to "vôbec netýkalo"...
A potom prišiel popis, ktorý ma zobudil. Pravdupovediac, ani nie tak voči tej téme, ale voči paralelám, ktoré prináša: ak toto obchádzam vedomím, čo ešte vo svojom živote obchádzam vedomím?... Veru, a zistila som, že život je "fraktál": všetko je obsiahnuté vo všetkom, a všetko je zmenšenina alebo zväčšenina toho ostatného. A do niečoho sa nám nechce. A niečo nás zase nepáli až tak, ale ak tým pohneme, pohne sa celý náš vnútorný ľadovec. Či vnútorný vesmír. - Tak kuknite toto, a zvážte. Kde je Váš vstupný bod do rozširovania vedomia? Taký, o ktorom ste ani nevedeli, ktorý je zábava sa s ním hrať... ale ktorý rozhýbe i to, s čím sa vám hýbať nechcelo...? :-) (Tak toto je taká ešte iná, hravejšia rovina tejto témy. Ale na Vianoce sa dá hovoriť i záhadne, tajomne, i hravo, a hlavne - sa dá veriť na zázraky. Ja na ne verím.)
Katarínka Piesňomila, 5. 1. 2023