Human design a ja

Výzva "Zachráňme projektorov" - ale aj Manifestorov, Generátorov a Reflektorov

Human design a ja:

Výzva "Zachráňme" Projektorov
ale aj Manifestorov, Generátorov a Reflektorov

Ra Uru Hu vo svojom spisku "Projector Empowerment" spomína, že sám o sebe hovorí ako o "osloboditeľovi otrokov". Human design totiž dáva ľuďom do rúk moc nad sebou samými, a to nás všetkých oslobodzuje od rôznych návykov a presvedčení, ktoré nás nútia robiť to, čo nechceme... lebo si myslíme, že musíme, alebo že "sa" to tak robí.

Human design prišiel "vhľadom", v 80. rokoch 20.storočia, a bol prvýkrát prezentovaný až v rokoch 90-tych. Ide teda o novinku... 

Pre mňa prekvapivým spôsobom tento systém hovorí veľmi "ducha-realisticky" o nás ako o tých, ktorí pre tento život "nasadneme do svojho vozidla", ktoré je akousi energiou, tvoriacou naše telo i našu auru, a v tomto vozidle sa vezieme životom - a riadime ho najlepšie ako vieme... To vozidlo je však dizajnované presne nám a nášmu osudu na mieru, a tam nás vedie LEN naša vnútorná autorita. Tou sa teraz učíme riadiť sa... lenže my to často ani nevieme, že to tak je, a tak to často nerobíme, a vedieme "naše vozidlo" podľa zažitých či naučených právd zvonku. A potom náležite narážame...

Human design, alebo veda o rôznorodosti, dáva každému človeku do rúk nástroj, akýsi návod na použitie svojho vlastného vozidla, na počutie svoje vnútornej autority, a na to, ako "žiť svoje pravé Ja". Lebo podľa tohto prístupu buď žijeme svoje pravé ja, alebo svoje nepravé Ja. A ak žijeme to nepravé, máme kopec starostí a konfliktov, a veci nám nejdú ľahko... Naše vozidlo je totiž dizajnované tak, aby na správnom mieste, v správnom čase a pred správnymi ľuďmi vyžiarilo všetky svoje talenty tak, že to bude harmonicky zapadať do celku sveta a osudov iných ľudí... A má v sebe zabudovanú i akúsi "vnútornú navigáciu", ktorú nazýva "vnútorná autorita" (ktorou nikde nie je naša hlava!), ktorá nás dovedie tam, kde to takto súladné je. A my s tým našim vozdlom ale často jazdíme tak, že to proste nezapadá. 

A zatiaľ je to úplne bežné, (niet si čo vyčítať!!), lebo tieto informácie v tejto podobe neboli proste ľuďom doteraz bežne prístupné.

Nuž - nestojí za to, sa o tom aspoň čosi dozvedieť?

 ___________

Ak ešte neviete čo je Human design, ani nič o ňom, tak Vás proste môžem len srdečne doporučiť na iné zdroje, lebo ja na to ešte nie som plne vyštudovaná, a Human designáci si to strážia. Preto i to, čo bude nasledovať, je len môj osobný prístup k tomu, čo ma zatiaľ hlavne nadchýna, a čo len postupne študujem (zatiaľ prvé dva kurzy). 

Ako prvé je fajn, si nechať vygenerovať svoju mapu. To je možné napríklad na českých stránkach Human designu, stránkach Jakuba Střítezského, ktorý celú túto vedu, aj s možnosťou ju študovať, preložil do češtiny. - Ďakujeme, Jakube!!

Na vygenerovanie mapy je potrebný dátum a čas a miesto narodenia, a na tejto stránke je potreba zadať i email. Na mail potom príde nie len mapa, ale aj stručný popisok k nej. Je to tu:  www.humandesign.cz

Kto nechce zadávať email, tak je možné na domovskej stránke zakladateľa Ra Uru Hu, tzv. Jovian Archive, si vygenerovať mapu proste online, bez zadávania emailu. Tam je možné si ju stiahnuť ako pdf.

https://www.jovianarchive.com/get_your_chart

 ___________________


Tu moje videjko 

Human design a ja - a antroposofia

Popis k videjku:

Human design je "čosi ako nová, duchapraktická astrológia", súčasnou rečou popísaná mechanika energií človeka a toho, ako žiť svoj život: ako žiť seba samého - s tým, že ak sa nám to podarí, tak vyžiarime všetky svoje dary na správnom mieste, v správnom čase, pred správnymi ľuďmi, s ktorými to zarezonuje... a to všetko bez vonkajšieho odporu či prekážok. Lebo už 200 rokov sme "dizajnovaní" rozvíjať sa v podmienkach harmonických, kruhových, vzájomne podporných - a už nie v podmienkach boja, sebazapretia či sebaprekonávania. Sú len 2 možnosti - žiť svoje pravé Ja, alebo - žiť svoje nepravé Ja. A to pravé Ja žije vo "flow", v plynutí, v prirodzenom prúde, ktorý človeku donáša spokojnosť, mier, či úspešnosť alebo radostné prekvapenie. Ak je to frustrácia, hnev, sklamanie či zahorklosť, je to znak, že žijeme svoje nepravé Ja. Nuž - čo by sme radšej? Human design je rozsiahly systém, a ja ho nemám doštudovaný... takže viem len čiastočku z neho. Aj tak ma oslovuje a mám samozrejme vlastné veci, čo ma na tom oslovujú. A tu z toho niečo hovorím. - Je to také počiatočné... A je to vlastne taký úvod k tomu, prečo mám na stránke výzvu "Zachráňme projektorov"...


A tu videjko Zachráňme projektorov... s jemným popisom jednotlivých "aurických typov"...

Zachráňme Projektorov... (a nielen ich)

Popis k videu:

Moja výzva týkajúca sa projektorov, ale nie len ich. Human design dáva človeku do rúk návod, ako vládnuť sám sebou, ako žiť to, kto je, ako sa riadiť vnútornou autoritou. Takto popísané to nikdy pred tým nebolo (pre každého zvlášť), a tak je len prirodzené - a kultúrou to bolo podporované - že všetci žijeme tzv. svoje "nepravé Ja". Niet si teda čo vyčítať - je to štartovacia čiara, ktorú máme spoločnú, a ak nás osloví seba-spoznávanie sa cez Human design, môžeme sa začať hrať s pozorovaním, ako sa to deje, keď sme práve v tom ľahkom prirodzenom plynutí - čo sme spravili inak: a či sme náhodou nenasledovali práve tú svoju vnútornú autoritu. Celé ľudstvo ak je "dizajnované" tak, aby každý jednotlivec plynul prirodzene svetom a žiaril do sveta svoje talenty, a potom i spolupráca bude medzi nami prekvitať, tak sú isté popisy niektorých našich energií, ktoré v bežnom vedomí nie sú prítomné a teda nie sú rešpektované ich zákonitosti. A to je tak u všetkých aurických typov od malička: proste nás vychovávajú tak, aby sme robili to, čo nám energeticky neprísluší, a to nás stojí potom tú frustráciu, hnev, či zahorknutosť. Nuž - môžeme aspoň vedieť že to existuje a začať sa s tým bádateľsky potýkať. A vytvoriť priestor i pre to, čo "tu ešte nebolo" (čo sú napríklad tí Projektori). :-))


A ešte stručne k tomu oslobodzovaniu otrokov

Generátori

sú starší typ aury, celé stáročia boli tí, čo skutočne boli poddanými a otrokmi, a budovali civilizácie... Oni majú prístup k životnej sile, je ich väčšina a tvoria atmosféru ľudstva na Zemi, ktorá tiež vládne životnou silou. Ich aura a energia je otvorená, priťahujúca, magnetická: čaká na oplodnenie podnetmi zvonku. Pritiahne človeku všetko, čo je v jeho osude to "jeho": stačí čakať na podnet. Dnes však už nejde o nasledovanie príkazov či potrieb iných, dnes ide len o to ten podnet zaregistrovať a vnímať, či životná sila v bruchu zareaguje spontánnym u-hm / e-e (zvuky pre ano-nie) - a podľa vnútornej autority na túto správu zareagovať. Robiť len to, pri čom im práve teraz narastie životná sila - robiť to, čo milujú a čo im dáva silu. To je ich výzva i úloha: tak môžu prísť k tomu, ako žiť svoje pravé Ja.

Aj oni sú výchovou učení inému, než im zodpovedá - jednak, riadiť sa podľa toho čo "treba", a nie podľa reakcie vlastnej sily, (čo je vlastne riadiť sa hlavou, ktorá vie, čo treba), - a jednak - iniciovať, vymyslieť si a konať, na nič nečakať. Oboje ich vedie k mrhaniu ich silou a následne k frustrácii.

Generátori radi pracujú, radi začnú, pokračujú, dokončujú... sú v procese práce. Preto je pre nich o to dôležitejšie začať robiť len to, čo s  nimi rezonuje, na čo ich sila reaguje zväčšením. 

/Dá sa s tým hrať, pozorovať to - toto všetko nie sú tipy na vyčítanie si vecí, ale na vyskúšanie. Je to nové, nezabúdajte!!/ Aura generátorov nesie "karmu" poddaných, otrokov, a tak je niekedy ľahké sa stať otrokom okolností, či nutností života. Generátori majú otvorenú vnímavú auru, a zamerať sa na seba a svoju silu je pre nich výzvou. Nuž, ale ak sa to podarí, donesie im to pocit spokojnosti.

Skúmajú "Kto som ja?"; ak žijú svoje pravé ja, zažívajú spokojnosť; ak žijú svoje nepravé ja, zažívajú frustráciu. 


Manifestori 

sú starší typ aury, donedávna boli "tí vládnuci", a často vládli zo svojho nepravého Ja, z hnevu - a z hnevu pochádzajúcej sily i agresie. Dnes je to znak ich nepravého Ja... Jediní majú tú energetickú "mechaniku" uspôsobenú iniciovať, a to nie z hlavy, ani logiky, ale iniciovať z popudu svojej vlastnej vnútornej autority - a ničoho iného. Preto majú uzatvorenú a odpudzujúcu auru, ktorá chráni ich jedinečné podnety, čo majú doniesť svetu. Tá ich ale nechráni od podnetov rozumu a mysle... a i iných hlasov svojho vnútra; to je ich úloha, naučiť sa to rozlišovať. Učia sa iniciovať veci zo svojej vnútornej autority, a byť nezávislí na iných...  Čo je v našej spoločnosti náročné, lebo ich je len 8% a generátorov okolo 70%, nuž ich učia, ako byť vnímaví, otvorení, spolupracujúci... To teraz v takejto podobe nie je však ich úloha, a nikdy im to nedonesie MIER, ktorý je znakom toho, že  žijú svoje pravé Ja. Nástrojom na to, aby ich sila ostatných nezaskočila a nespôsobila odpor (čo je bežné, lebo oni majú obrovský vplyv, hoci si ho bežne vôbec neuvedomujú) je komunikácia: informovať vopred všetkých, ktorých sa to týka. A samozrejme, nasledovanie svojej vnútornej autority... (čo je hlavne buď - impulz tela pri intuitívnej autorite, alebo si počkať na emočné jasno /nie v hlave!!/, ak je to emočná autorita). - Viac si asi zistite inde, každopádne 90% Manifestorov sa tvári ako generátori, lebo sa to zdá byť sociálne znesiteľnejšie a prijateľné, no chemicko-energeticky to v nich len zbiera hnev. Oslobodiť týchto vnútorných otrokov môžu len oni sami, keď si uvedomia svojú absolútnu jedinečnosť čo sa týka ich energetiky a prestanú napodobňovať väčšinu ľudí... čo je náročné, lebo na to nemajú vzory... (Spisok Manifest Manifestorov je zaujímavý preslov Manifestora - zakladateľa Human designu - voči Manifestorom)

Skúmajú "Na koho/na čo mám vplyv?"; ak žijú svoje pravé Ja, zažívajú hlboký mier a kľud; ak žijú svoje nepravé Ja, zažívajú hnev (i utlmený, skrytý, lebo sa im to deje od detstva, kde aj hnev bol trestaný)


Projektori

sú nový aurický typ. Ich centrum sakrálnej sily je otvorené, nedefinované, čo znamená, že nemajú prístup k životnej sile - sú tzv. neenergetický aurický typ. Sú to veční študenti života, ktorí študujú životnú silu zvonku. Majú prenikavý vhľad do iných ľudí a ich energetiky. Majú vždy plno "lepších riešení" pre iných, ich "mechanika" však funguje na "pozvanie" - nuž učia sa čakať na rozpoznanie a následné pozvanie (aj energetické), inak sú ich vhľady nevítané... Do budúcna majú mať úlohu viesť ľudstvo k spolupráci - proste doprevádzaním procesov, a učením iných ako narábať s energiou (v rôznych oblastiach, každá individualita vníma zaostrene niečo iné). 

Ich úlohou v tomto živote nie je pracovať (v zmysle pravidelnej činnosti, vykonávanej 8h denne - na to nemajú energiu). Majú si užívať život a pozorovat ho. A študovať to, čo ich baví, lebo presne to je to, čo iní skôr či neskôr rozpoznajú ako dar, a popýtajú si ich vhľady. Je veľmi dôležité, aby sa títo ľudia, ktorých je 20% naučili nasledovať "mechaniku svojej energie" a nešli proti nej, lebo inak ich to energeticky moc vyšťaví. - V bežnej spoločnosti a bežnej mysli nie je pre nich "škatuľka", tak sami seba považujú proste často za slabých či lenivých, a snažia sa napodobovať generátorov (pracovať veľa), či manifestorov (iniciovať a niesť iniciatívu)...

Sú jediným aurickým typom, ktorý potrebuje študovať na to, aby dostál svojej "energetickej mechanike". Zároveň sú tými, ktorí v budúcnosti majú viesť ľudstvo tým, že sa naučia doprevádzať procesy, a doprevádzať generátorov v narábaní s ich energiou tak, aby došli spokojnosti a radosti z toho, čo v živote tvoria. To je veľká úloha, a ak nás čaká v budúcnosti stále väčšie zlyhávanie inštitúcií, ktoré podporujú ľudí zvonku, stane sa spolupráca projektori-generátori tou, ktorá by mohla "uniesť" tvorenie novej kultúry. Ľudskejšej. Ale nie zvonku, ale zvnútra, z vnútornej autority každého človeka. - Znie to možno ešte ako protirečenie...

Skúmajú: Kto si ty? (iný človek); ak žijú svoje pravé Ja, zažívajú úspech / úspech v interakcii; ak žijú svoje nepravé Ja, zažívajú zahorknutosť - zatrpknutosť. 


Reflektori

sú nový aurický typ, je ich len 1%. Majú všetky centrá otvorené, nedefinované. Neustále zažívajú vplyv iných ľudí a  tzv. tranzitov (vesmíru, pohybu planét) na svoju auru, a najsilnejšie obeh Mesiaca, lebo je najbližišie a je tak rýchly... Každopádne títo ľudia majú cit na to, kto žije svoje pravé Ja (lebo práve nepodlieha tým tranzitom ako oni) - a keď to stretnú, zažívajú radostné prekvapenie. A často mimovoľne povedia niečo, čo daného človeka posunie o ďalší skok na jeho ceste. Je to taký lakmusový papierik toho, ako sa majú ľudia okolo. Reflektor zrkadlí atmosféru okolia, hlavne toho, čo žijú ľudia okolo nich. Je pre nich dôležité žiť v prostredí, kde sa cítia dobre. A kde môžu ísť i do prírody alebo ku zvieratám... Tiež neprišli na tento svet "makať"... 

Skúmajú - Kto sú ľudia?; Ak žijú svoje pravé Ja, zaživajú radostné prekvapenie; ak žijú svoje nepravé Ja, zažívajú sklamanie


Vlastne nikto z nás tu už nie je na to, aby robil "čo je treba", či sa "drel v pote tváre"... bez predchádzajúceho konzultovania našej vnútornej autority... A tí, čo už sa vyše 10 rokov snažia "žiť svoje pravé Ja" pozorovaním v praxi čo im ako tip dáva Human design -  potvrdili, že to skutočne vedie k spokojnému životu, kde im ani deti od hladu nepomreli, ani domácnosť nezostáva špinavá. Nuž, máme už dve výhody - jednak máme už tie informácie, a jednak existujú už aj živé príklady toho, že to "funguje". To by mohlo pre hlavu počiatočne stačiť na to, aby nám dovolila začať s tým experimentovať. - A koho hlava je náročnejšia, odporúčam štúdium Human designu. Ide do hĺbky, pre hlavu do dojasnenia, rozlíšenia jednotlivostí... a stále z každej strany sa navracia k tomu, že to všetko naše telo vie, a riadi sa tým prirodzene... ak ho necháme (a teda: ak sa neriadime hlavou, ale našou vnútornou autoritou a tzv. "stratégiou").


Toľko stručný úvod úvodu do oblasti Human Designu, ha ha. Je to fakt len malý kúsok...

Katarína Piesňomila, 3. 1. 2023, upravené 22. 1. 2023