Živá Pieseň Duše

 Katarína Piesňomila

Cesta človeka... v novom vedomí

Nové vedomie Vnútorná autorita * Empatia vedome * Uvítanie Duše *

 * Vnútorné Goetheanum * Premostenie protikladov Nové pojmy 

Život snov - Budúcnosť, ktorú chceme * 

Sedenia-premeny * Konzultácie * Workšopy * Kurzy * Obsahy darom * 

Sprevádzanie k "viac-sebe" Duchapraktické postupy *


AKTUÁLNE bude: jeseň 2024 INTU setkání (intu hry, werbeck-cvičenia, sebaempatia, intu-maľovanie... ja+2 lektori)

Uvítať dušu a ženský aspekt života: sebaempatia ako praktický nástroj pre nové vedomie 


Individualita či "naše duchovné Ja" 

je dnes plne vtelené v každom človeku (tak to vnímam a z toho vychádzam): každý je a chce byť iný, chce byť sám sebou. A každý máme na to svoju výbavu, sme plne vybavení pre svoju inakosť. Na to, aby sme to dokázali myslieť, potrebujeme nové pojmy

- o sebe (o človeku), aby sme uverili v naše Ja a jeho múdrosť (vnútornú autoritu), 

- o vývoji, aby sme uverili vo svoj potenciál a začali ho uskutočňovať (život "snov"), 

- o našom novom vedomí, ktoré je schopné vytvárať vzťahy v úcte k inakosti každého človeka (empatia) a vzťahy vo svete i súlad vo svojej duši (premostenie protikladov a nie ich boj). 

To nás môže viesť k prevzatiu zodpovednosti za svoj život, i za zlepšenie podmienok vo svete - pre každého človeka. Aby sme žili v lepšom svete a mali lepší život, než máme. Vývoj je možný. Potrebujeme nové nástroje, ktoré zodpovedajú našej dobe. A tie sa týkajú práce s vedomím. - To je, čo ponúkam.


Ponúkam podporu k stávaniu sa stále viac Sebou; a "nové pojmy" 

= nové poňatie a rozšírenie obrazu vás samých, o živote a o svete tak, aby ste cítili že máte stále viac moci nad svojím životom a prežívaním

🍀 osobné transformačné sedenie - doprevádzaná seba-empatia, kde si za môjho doprovodu prídete sami na to čo skutočne chcete; prakticky si vstúpite do role, kde ste viac sebou; a z tejto pozície viete aj, ako vyriešiť to, čo chcete zmeniť (etický kódex tu)

🍀 rozhovor-konzultácia, kde vám pomôžem dať vašu situáciu i vás ako človeka do širšieho kontextu: určite ste správne!; a rozšíriť pojmy o tom čo je možné... 

🍀 obsahy darom - moja eKnižka vás povzbudí snívať a nájsť ten život, ktorý by bol "presne podľa vašich najhlbších túžob", - moje novinky, tipy a príspevky cez email, ktoré vás v tom priebežne podporia, - či moje videá a texty uverejnené na týchto stránkach či na sociálnych sieťach

🍀 živé (alebo aj online) workšopy, kurzy, skupiny či sedenia (seba-empatia, empatia, duša a ženský aspekt života, "rande s vlastnou dušou", koučovanie seba samého, empatia s mojím potenciálom; intuitívna pedagogika-hry, eurytmia, a iné témy)

Popis nižšie, cenník tu


 Podpora vášho snívania - eKnižka darom 🎁

Ak by bolo všetko možné... čo by ste chceli žiť? 🍀 
A - čo vám v tom bráni, alebo vám k tomu chýba? 🍀

 Môj vysnený život: 5 krokov k životu vašich snov

- eKnižka, ktorú dopíšete sami a vlastnoručne 

 🎁 Pre spojenie sa so živou piesňou vašej duše

Podpora vášho nového vedomia a vzťahu k duši:  novinky a tipy darom: (chcem) 🎁


🍀

Podpora vašej cesty za lepším životom 

(kvitnúť ako ruže a pravdivo ukazovať svoju krásu je možné. Na transformačnom sedení a konzultácií vás v tom podporím. Viac nižšie, pod videami.)

Nájsť svoju vnútornú autoritu a uvítať svoje nové Ja:  

🎗 Osobné sedenie🎗proces premeny

Empatia otvára priestor pre život vašich snov

Všetko, čo zažívate ako s vami nesúladné, je pozvánka k lepšiemu životu 🎭.

🎭 bráni niečo životu vašich snov? 🎭 chýba vám k nemu niečo? 🎭 máte silné reakcie na deti či nejaké situácie? 🎭 opakuje sa vám v živote rovnaký vzorec? 🎭 neviete presne čo chcete? 🎭 nemáte spojenie so sebou? 🎭 neviete kam smerovať v živote? 🎭 máte v niečom rozpor či vnútorný konflikt? 🎭 ťaží vás niečo v živote? 🎭 neviete si rady so strachom, antipatiou či pochybnosťou? 🎭 chcete vedieť čo vám bráni alebo chýba k hojnosti? 🎭 chcete niečo viac a neviete "ako na to"? 🎭 chcete urobiť ďalší krok k životu vašich snov či k lepšiemu životu, ktorý vám viac zodpovedá? 🎭 chcete byť viac sebou? 🎭 


Na osobnom sedení vám pomôžem 

🍀 - dokázať rozlúštiť, čo vám vaša Duša hovorí cez istú situáciu, pocit, zážitok, okolnosť - a nájsť sami v sebe tú odpoveď, ktorú máte sklon hľadať vonku; 

🍀 - urobiť ten čin, ktorý ste dúfali, že spravia iní. - Nespravia. Oni vás zrkadlia, aby ste uvideli Seba, i možného nového Seba: výsledkom tohto procesu budete "nový vy"

Všetko čaká na vás. Na vaše úplne nové riešenie danej situácie. Na vaše "zobranie sa vážne". Na vaše tvorenie: vaše nové Seba-rozšírenie.

A tomu viem vytvoriť priestor. Empatia pozýva vašu dušu, aby rozprávala, aby sa ukázala. Empatia vás pozýva, aby ste boli viac sami sebou. A ako noví nachádzate nové riešenia na staré problémy. A zistíte, čo skutočne a hlboko v sebe chcete. 

Následne spolu s vami prizveme "múdrosť vášho tela", ktorým zviditeľníme vašu neviditeľnú dušu a to, čo ju trápilo. Tým, že to zrazu uvidíte, dostanete možnosť vytvoriť si k tomu nový, vedomejší vzťah: viac slobodný, a viac taký, aký chcete.

Rada Vám urobím citlivú podporu, akúsi "pôrodnú babicu pri zrodení viac-vás-samých", nezasahujúcu do toho čo chce vzniknúť, ani aké to má byť - proste to, kým sa chcete stať, ponechám celé na vás. Čo zažijete vďaka mojej vedomej empatii:

🍀 naučíte sa počúvať sami seba empaticky tým, že vás budem aktívne a empaticky počúvať ja, 

🍀 naučíte sa pozrieť sa na seba "akoby zvonku" tým, že vám popíšem, ako vás chápem, a následne tým, že vás prevediem procesom zviditeľňovania duše telom

🍀 ponoríte sa hlbšie a nájdete svoju vlastnú vnútornú múdrosť

🍀 a naučíte sa veriť tejto svojej vnútornej múdrosti či "vnútornej autorite" tým, že vám v každom kroku prenechám moc nad sebou: všetko, čo sa stane, bude vašou tvorbou. 

🍀 Ukážem vám, že váš doterajší život je proste zvyk, ktorý je možné zmeniť. 🍀

Môj metodický záujem a metodická empatia nasmeruje vašu pozornosť viac dovnútra - tam nájdete všetky odpovede, riešenia, i to, čo hojí či je ozdravné. - To samotné vás podporí, aby ste i ďalšie riešenia v živote hľadali v sebe. 

Prísť na sedenie (v mojom zmysle) znamená odhodlanie a ochotu prevziať zodpovednosť za svoj život. To potom umožní premeny, ktoré by inak mohli byť považované za zázraky.


Ak si prajete prísť na trasformačné seba-empatické sedenie  ozvite sa mi prosím.


"Ak nežijete život svojich snov, je načase začať s tým niečo robiť: vaša duša pozná vaše sny, a čaká na vás. Spravíte si na ňu čas? Vytvoríte jej priestor, takej aká je? - Ja na to vytvorím priestor vám."

Podnetom k vyhľadaniu podpory

teda k tomu, aby sa človek podujal k vystaveniu sa aktívnej empatii iného, v nej skúsenejšieho človeka, býva často tzv. "problém". (V mojom poňatí OBRAZNE je každý problém "pôrodnými bolesťami rodenia Viac Seba", ktorým sa chcete stať. - Tak čo, ste "tehotní"?)

Chce to odvahu - uvítať ťažkosti ako niečo, čo nás rozširuje, a smeruje viac k sebe.

Empatia má i podporný vplyv na telo - je to i merateľné: vyrovnáva krvný tlak, prehlbuje dych, zohrieva končatiny, ukľudňuje tep srdca, ... Okrem toho má i nie-merateľné účinky (pocit moci nad svojím životom, duševné ukľudnenie, prijatie svojho života, pochopenie výziev, ktoré nám život prináša a v neposlednom rade - ukotvenie sa sám v sebe.)


Rozšíriť svoje pojmy: Konzultácia (nové!!)

Vnímanie života a pocit zo života závisí aj od toho, akú "filozofiu" o ňom máme - a aké pojmy o ňom máme. - Ak si s niečím neviete rady, tak je možné, že na to práve pozeráte z takého uhlu pohľadu, ktorý vám neumožňuje akcie-schopnosť, alebo vám neumožňuje vidieť, že "ste v poriadku", a že ako človek máte hodnotu... alebo že to má celé zmysel. 

Ja si zbieram také pojmy a prístupy ku svetu, ktoré mi dávajú do rúk jednak moc nad sebou, jednak dôveru v život a jeho zmysluplnosť, a jednak taký obraz o živote, človeku a svete, ktorý mi umožňuje vnímať i náročnejšie situácie v širšom kontexte.

Ponúkam tieto moje náhľady - v rozhovore o živote, v konzultácii, ktorá vám môže rozšíriť zorný uhol, ktorým na danú vec pozeráte. 

Vo videu je viac o tom prečo som sa rozhodla ponúkať i tento typ podpory.


O mne...

Vyštudovala som Psychofonetiku - Školu empatie, kde sme sa učili cez sebaempatiu pochopiť "telom" seba i iných. Ide o metodickú empatiu, ktorú sme metodicky, vedome rozvíjali na viacerých úrovniach (empatia voči cíteniu, mysleniu, vôli k zmene, a iné), pričom sme sa učili nezasahovať do sféry slobody iného človeka, a zároveň sa v tom nestratiť, a byť pri ňom plne prítomní sami za seba. Teraz viem doprevádzať ľudí k tomu, aby sa to začali učiť tiež. Prvým krokom je seba-empatia, ktorú môžete zažiť na každom sedení, workšope, či kurze, čo ponúkam. Transformačná sila toho, keď sa na seba pozriete zvonku, je neodvratná... Viac o mne a mojom vzdelaní tu.


Milá Katko, děkuji za on-line seznámení s metodou empatie k sobě samé. Po dvou krátkých a přitom velice hlubokých úvodních cvičeních mám opravdu chuť potkat se s Tebou a s touto metodou hlouběji na živém setkání 1 na 1. Pro mě - empatickou osobu, citlivou k potřebám ostatních, je opravdu Aha - moment poskytnout takovouto empatii a péči sobě, své...

"V poslední době jsem se dost zamýšlela nad tím co ve skutečnosti chci. Přemýšlela jsem nad tím jestli skutečně slyším a cítím svoji duši a otevřené srdce. Věděla jsem, že moje přítelkyně Katarina má obrovský dar a tím je společně s námi naší duši přivítat a pochopit. Chodily mi stále znamení a pocity ohledně svého vnitřního dítěte. Člověk v tom...

Po sedení doprevádzanej seba-empatie mi prišla odozva - kopírujem to sem bez diakritiky, ako to prišlo: "Katka ma nadherny dar. Skutocne pocut nasu dusu, porozumiet jej a sprostredkovat to nam samotnym. To, co o sebe sami nevieme.. Alebo vieme, ale nevieme "co to je", ako sa k tomu dostat.. A ona to vie. Sprevadzat nas, aby sme to v sebe...


Prvé Goetheanum, cca 1921

Pre mňa večnou inšpiráciou je a zostáva...

Venované prvému Goetheanu v nás

Prvé Goetheanum bola stavba, do ktorej ak človek vošiel, nedokázal by klamať. Jeho tvary zodpovedali Veľkému človeku v nás... Verím, že ho dokážeme vybudovať znova zvnútra: atmosférou bezpečia, prijatia, uvítania všetkého čím človek je, tak silnou, že sa prestaneme báť byť tými kým sme - aj tým malým v nás, aj tým veľkým v nás. Takú atmosféru dokážeme vybudovať len spoločne. Metodická empatia / psychofonetika v tom pomáha mne. I ďalšie prístupy, ktoré tu spomínam... a čo vy? Počujete už pieseň svojej duše? Spievate ju? 

Inšpirovaná touto stavbou a jej múdrosťou, pozývam Vás na cestu... cestu k sebe... kus inak. Ak Vás to zaujíma, čítajte o inšpiráciách v mojej "Vízii"


Cesta človeka... v novom vedomí

- Ešte raz, INAK -


Život vašich snov 

 Ak by bolo všetko možné... čo by ste chceli žiť? 🍀

💧 Neviete, ako na to? 🍀 Osobné sedenie ako krok k vášmu vysnenému životu: vytvorím vám priestor pre stretnutie s vašou dušou, a pre ďalší krok k uskutočneniu vašich snov.  Len vy sami viete, čo je budúcnosťou, ktorú by ste chceli - nikto zvonku vám to nepovie. (Rezervovať termín.)

 💧 Bráni vám nejaký vnútorný či vonkajší rozpor či konflikt? 🍀 Na osobnom transformačnom sedení spoznáte tú časť seba, ktorá vám bráni, a aj prečo, a vojdete s ňou do rozhovoru.  Sila, ktorá vám bráni sa môže stať vašou silou.

´💧 Neveríte, že sa dá žiť lepší život? Neviete, že máme "nové vedomie"? 🍀 Pojmy celostného obrazu o človeku a "Duchapraktické" podnety pre váš bežný život: Mozaika vhľadov a nástrojov pre používanie dnes už bežných schopností a vedomia k vytváraniu si života, ktorý vám zodpovedá: Nové pojmy a svetoobraz, ktorý človeku dáva moc nad sebou samým.  

💧 Už ste mnoho skúsili a stále to nejde? 🍀  Majstrovstvo začiatočníctva: začať tvoriť novú kultúru v bežnom živote, v malom. Mám za to, že môžeme začať trénovať "nový svet". Máme vedomie, ktoré dokáže tvoriť mier, preklenovať protiklady, a tvoriť šťastný a naplnený život. Sme na počiatku novej éry, a ak čakáme, že to všetko pôjde hneď, tak sa vlastne nechceme učiť ani vyvíjať. Ja vás pozývam k tomu začiatočníctvu, ktoré vám umožní tešiť sa z toho všetkého, čo sa už dá, aj keď to ešte len začíname trénovať a vôbec - používať. Teším sa na to. A vy?


alebo

💧 Zdá sa vám, že konflikt vzniká "vonku", cez niekoho iného? 🍀 Vedomé tvorenie mieru: zažívať inakosť môže byť bezpečné... 🍀 Začína to v sebe: nástroje seba-empatie a zviditeľňovanie duše telom. 🍀 Cez seba-empatiu k empatii: podnety k vzájomnému rešpektu nájdené vo vlastnom vnútri. - Dá sa to trénovať. Ja viem ako. Jedným z javov nového vedomia je, že si každý vytvárame "svoju vlastnú pravdu" a je pre nás zdravé ju nasledovať, aby sme zistili, kam vedie. Až keď si doprajeme nasledovať svoju vlastnú pravdu, doprajeme to úprimne aj ostatným. Až keď nájdeme pochopenie voči sebe, nájdeme ho i voči iným. Na túto cestu vás pozývam. (Osobné sedenie, workšopy, kurz Uvítať dušu ai.)

💧 Zdá sa vám, že si neviete s niečím rady, a že to nemá riešenie? ("nedá sa to"?) 🍀 Rozšírenie obzorov o tom, čo sa dá a čo je možné, rozširuje akcieschopnosť a chuť sa postaviť voči svojmu životu aktívne a prevziať moc nad svojím životom. Alebo ho prijať v pochopení, prečo sa tak deje. Na konzultácii vám v tom môžem pomôcť.

Prečo chcieť vôbec niečo meniť?Inšpirácia stávať sa stále viac sebou

Človek je jedinečný tým, že nie je "hotový". Byť nedokonalý je výhodou. (!!!) - Sme iní tým, že sa dokáže vedome učiť, a nadobúdať nové schopnosti, zručnosti, a dokonca i nový uhol pohľadu. Stále sa meníme. "Stávame sa", sme v procese. A keď sa obzrieme do svojej minulosti, môžeme vidieť, že sme múdrejší. A - viac sami sebou než pred tým: aj VY!

Orientáciu pre svoj vlastný život dnes nájdeme už len vnútri. Je to nové, a preto tápeme. Je to bežné - tápať, hľadať -  alebo žiť tak, ako "je bežné" a nebyť moc spokojný. No sú už ľudia, čo našli cesty, ako sami aktívne prispieť k vlastnej spokojnosti. Mňa najviac oslovujú tie z tých ciest, ktoré ukazujú, že ten duchovný majster, ktorého hľadáme, je v nás samotných: nie v našom bežnom vedomí, ale hlbšie. A dá sa k nemu dôjsť. - Stojí to trochu nepohody a pocitu "nezvyku", lebo všetko čo žijeme, je zvyk, a naše telo dokonca má zvyky, ktoré sú staré celé tisícročia. Je však možné to premeniť. Jedna z ciest tam vedie cez dôveru v naše sny a túžby, ktoré nám dávajú silu, a nádej. Ak si ich predstavíme a ukotvíme sa v nich, zrazu prichádzajú "nápady", ako sa tam postupne dostať. Niekedy sú tak nezvyklé, že sa dajú nazvať skokom: musíme poskočiť vo svojom vedomí inam, aby sme to boli schopní nasledovať. Jeden z názvov pre takú vnútornú premenu je "kvantový skok"...

Ak chceme smerovať k životu svojich snov a žiť ho, vyžaduje to mnohé kvantové skoky. Nové vedomie, ktoré dnes má už každý človek, umožňuje vývoj bez utrpenia. To však vyžaduje "byť v procese" vedome, z vlastného dobrovoľného podnetu. A dobrovoľné je čosi, čo robíme radi, čo s nami rezonuje. Ako môže s nami rezonovať vývoj? - Jednou z ciest, ktorú som našla, je práve snívať o svojom "lepšom" živote: lebo sny prichádzajú z budúcnosti. Inšpirovaní budúcnosťou, ktorá nám viac zodpovedá, radi zmeníme prítomnosť, ktorá nám zodpovedá menej. Ďalšie cesty súvisia hlavne so zmenou nahliadania na človeka a svet, na osud či cestu životom... Obidve cesty vedú k dôvere v jadro človeka, v náš vnútorný zdroj, ktorý nás vedie k stále väčšej a stále hlbšej "ľudskosti": k stále väčšiemu pochopeniu seba i iných, i sveta.

Pozorujte: čítali ste niečo. Zmenilo sa tým niečo vo vás?(september 2022) - Táto stránka je mojím kvantovým skokom. Zviditeľňujem sa, aby som sa mohla zísť s tými, čo ma hľadajú. Nedávno som sa dozvedela, že z hľadiska "human designu" som projektorka (P,4/6,intu) a vďaka tomu i to, že som večný študent ... (teda to som vedela, ale nevedela som že je to v poriadku:-)) a mám talent ľudí sprevádzať k tomu, aby im bolo lepšie na svete... Rada by som vás povzbudila: nájdite si svojho Projektora!! :-) A hlavne, nech vám je stále lepšie na svete!

Milujem slobodu a priznávam, cítim sa najlepšie, ak ma človek oproti mne neposudzuje a nehodnotí a má pochopenie - aj voči môjmu "zlu" či "nedokonalosti". Dlho som hľadala prístupy, ktoré by mi ich ukázali v takom svetle, aby som sa s nimi zmierila či ich pochopila a mala s nimi mier. - Proste som vedela, že SA TO DÁ nájsť - a tá pieseň v duši mi znela tak dlho, až kým som to nenašla. Hľadala som prístupy, ktoré dokážu vytvoriť človeku priestor byť sám sebou, hľadala som ľudí, ktorí dokážu mať skutočný záujem o iného - bez hodnotenia, posudzovania... Hľadala som formu, ktorá by zodpovedala tomu, čo ja cítim. - A našla som ich veľa. Celú kyticu. Celú mozaiku.

A všetko to krásne do seba zapadá... teda mne.

Vo mne z toho vznikla nová forma.

Rada sa o ňu s Vami podelím.Cesta človeka... v novom vedomí

slovníček - moje ponuky - ďalšie vízie a sny


SLOVN´ÍČEK

Vnútorná autorita

človek už nechce byť vedený zvonku, chce si na všetko prísť sám: a má tú schopnosť si na to prísť: má vnútornú navigáciu, ktorá ho vedie "pre neho správne" - to nazývam vnútorná autorita (vnútorná moc, moc nad sebou, vnútorný mudrc, ...) - pojem používa psychofonetika i human design

Empatia vedome

empatia je zručnosť, ktorú je možné sa naučiť; psychofonetika je školou metodickej empatie, kde sa to dá študovať; v menšom na každom osobnom sedení u mňa či na workšopoch a kurzoch: vždy keď to uvediem, zostane účastníkom nielen zážitok, ale aj kúsok tej schopnosti...

Uvítanie Duše

duša je tá časť v nás, ktorá cíti a zažíva: ak sa necítime v živote šťastne, duša je nespokojná; duša má zároveň silný aspekt ženského archetypu: neprejavená, citlivá, vnímavá... nevie o sebe, kým na ňu vedomie neupriami pozornosť a záujem: je závislá na našom mužskom archetype, na vedomí: ak jej vedome vytvoríme priestor, môže nám prezradiť tajomstvá, ktoré dovtedy len tušíme či matne pociťujeme... je to súčasť nového vedomia, že sme toho schopní (uvedomenie si podvedomia/nevedomia)

Nové vedomie

od polovice 20 storočia vnímame veci, ktoré dovtedy boli výsledkom dlhých a namáhavých cvičení (cítenie atmosféry okolia, vnímanie nálady iných ľudí, schopnosť náhlych vhľadov na vnútorné zadanie, schopnosť vizualizácie, a i.) - je to spojené s individualizáciou vnímania, a z roz-rôznením sa jednotlivých ľudí, už nie sú návody, ktoré by platili pre všetkých ľudí - telesne, duševne ani duchovne - okrem odkazu na vnútorné vedenie, vnútornú autoritu, ktorou sa učíme riadiť seba zvnútra... náš zvyk v tele i v duši však dúfa v autoritu vonkajšiu a v staré cesty dosiahnutia vnútorného mieru, ktoré už nefungujú... preto je dobré počuť popísané, čo je (podľa mňa) iné, aby - ak vám to sedí - ste sa ľahšie orientovali v tomto "novom svete", kde len jednotlivec môže meniť sám seba - a skrze seba i svet

Vnútorné Goetheanum

stavba, ktorá na začiatku 20. storočia zhorela - dve pologuľovité kupoly, javisko a hľadisko, s dvoma stĺporadiami, s reliéfmi, ktoré niesli reč človeka a ktoré zobrazovali vývoj... stavba, kde bol doma človek ako duchovno-duševná bytosť; pre mňa obraz toho, ako si dnes zvnútra tvoríme náš svet: i hľadisko, z ktorého na seba pozeráme, i to, či sami sebe dovolíme stáť na javisku života či sveta... slobodní, a takí akí sme

ja túto stavbu považujem za formu, ktorá nám môže pripomínať kto sme a ako môžeme plne prejavení stáť vo svete...

Budúcnosť, ktorú chceme

niektoré veci, ktoré boli v minulosti nezlučiteľné, sú dnes možné - duchovno a hojnosť, nepoprieť seba a predsa byť v šťastnom vzťahu, starať sa o seba i o svet, mať okolo seba ľudí, ktorí nám rozumejú a podporujú nás, hoci sme každý iný... a mnoho iného

Dnešným vedomím je možné si to vysnívať, ísť sa pozrieť do "budúcnosti" a doniesť si odtiaľ inšpiráciu, ako sa tam dostať... dá sa vnoriť sa do podvedomia a nadviazať nové vzťahy s tým, čo nám v takej budúcnosti doteraz bránilo... dá sa dosiahnuť svoje sny a snívať ďalšie... a postupne rozšíriť naše sny aj na svet, v ktorom môže snívať a plniť si sny každý.

K tomu nás všetkých pozývam.

Možno je ale najlepšie začať svojimi vlastnými "snami"...


MOJE PONUKY

Ak by bolo všetko možné... čo by ste chceli žiť? 

A - čo vám v tom bráni, alebo vám k tomu chýba?

Len vy sami viete, čo je budúcnosťou, ktorú by ste chceli - nikto zvonku vám to nepovie. A ani vám nikto neprezradí, ako sa tam dostať: ten návod je totiž tiež len vo vás. Áno, sú takí, čo iných inšpirujú, a popisujú svoju cestu: ako však rozpoznať, čo z toho je pre vás? - Odpovede sú vo vás, kdesi "hlbšie". A ja som školená v tom, ako tým vašim odpovediam vytvoriť priestor: priestor pre "rande" s vašou dušou, ktorá "vie". A následne "rande" s múdrosťou vášho tela, ktoré zažíva, čo vám bránilo (alebo čo vám chýbalo), aby ste to mohli žiť - šanca pre vaše nové ja, aby sa na to pozrelo novo, a začalo tvoriť nové. Sprevádzam ľudí, aby si to zažili.

To je moja "akčná" ponuka pre vás: vytvorím vám priestor pre stretnutie s vašou dušou. 

 Mozaika mojich vhľadov a nástrojov, ako začať používať dnes už bežné schopnosti a (nové) vedomie k vytváraniu si života, ktorý nám zodpovedáPonúkam vám tu to, čo mne dalo do rúk moc nad svojím životom, a do srdca chuť prevziať zodpovednosť za to čo je (= za to, čo vnímam, že je), a začať to utvárať z pozície Tvorkyne.  Nové pojmy, nový svetoobraz, ktorý človeku dáva dôveru, slobodu, a moc nad sebou samým a nad tvorením lepšieho sveta: každému jednotlivcovi, aj vám.

To je moja "osvetová" či "vzdelávacia" ponuka pre vás: nové pojmy rozšíria vaše vnímanie.

Jedným z javov nového vedomia je, že si každý vytvárame "svoju vlastnú pravdu" a je pre nás zdravé ju nasledovať, aby sme zistili, kam vedie. Táto stránka zodpovedá mne. Nepovažujem to za dogmu, či za "pravdu všeobecnú": Je to môj prístup, moja osobná pravda a moje postupy, a zverejňujem to pre tých, ktorých to obohatí. Prakticky to ukážem tým, ktorí ma priamo oslovia.  

To je môj podnet k vzájomnému rešpektu: zažívať inakosť môže byť bezpečné...to tvorí mier. 


Ďalšie vízie a sny (projekty)

Dozviete sa tam viac o týchto snoch:

Vnútorné Goetheanum

Nové Goetheaná na kopcoch Európy

Keď uvítame svoju dušu a ženský aspekt bytia v našej (mužsky zameranej) spoločnosti, a pochopíme, ako sa v nás obidva aspekty dopĺňajú a môžu sa navzájom podporiť, tak možno necháme "tancovať či spievať svoju dušu na javisku nášho života" a vytvoríme jej vedome priestor, aby smela byť taká aká je... Potom pochopíme hlbokú symboliku dvojkupolovitej stavby "môjho srdca" a precítime ju ako vnútornú skutočnosť "vnútornej rovnováhy" A potom možno budeme inšpirovaní stavať také stavby i navonok... 


Kruhy živej podpory

Svet, v ktorom sme "videní" a podporení je možný. - Začať musíme sami, ako individuality: Nájsť si ľudí, ktorí idú podobnou cestou ako vy... a podporiť sa navzájom

 "Zachráňme" Projektorov

Starý svet tvorila hierarchia tvorená dvoma energetickými typmi: "ovládajúci" (iniciátori) a "ovládaní" (vykonávatelia). Dnes sme "dizajnovaní" na spoluprácu. A to - inšpirovanú zvnútra. No nevieme o tom... // Projektor je podľa human designu nový energetický typ aury... nemá priamy prístup k životnej sile, zato ju vie veľmi prenikavo pozorovať - a má talent doprevádzať procesy, ktoré umožnia práve tú spoluprácu... no nemá okolo seba vzory, ako žiť tú svoju energiu... (...)

 Výzva Pridajme sa k "Prebudeným milionárom"

Je stále viac ľudí, ktorí sa dopracovali vlastnou prácou na sebe k hojnosti - vo vzťahoch, poslaní i v peniazoch a zdrojoch, ale aj v zdraví a v čase... v súlade so svojou dušou. Dosiahli to prácou na svojom vedomí. (...)

Začína to tým, že nájdete túžby Vašej duše... a vytvoríte z nich svoj zámer.

Nová kultúra

Ak všetko vyššie uvedené premeníme na proces nášho života, vzniknú nové otázky: ako vytvoriť kultúru založenú na takýchto princípoch? Ako to umožniť aj iným? - Teším sa na to.

To všetko je pre mňa budúcnosť, ktorú chceme. 


Ďakujem že ste dočítali až sem. 

Ak to s Vami súznie, teším sa na stretnutie.

*


Otvoriť oponu a pozrieť sa kto je vnútri... dovoliť tomu byť... "pustiť" Dušu na javisko... vytvoriť jej priestor, načúvať ju... aby nám zatancovala svoju Pravdu. A my zrazu uvidíme aká je Krásna.... a v tom úžase - pochopíme. Kto sme.  (obrázok: Prvé Goetheanum, foto z hľadiska na javisko, cca 1922?)
Otvoriť oponu a pozrieť sa kto je vnútri... dovoliť tomu byť... "pustiť" Dušu na javisko... vytvoriť jej priestor, načúvať ju... aby nám zatancovala svoju Pravdu. A my zrazu uvidíme aká je Krásna.... a v tom úžase - pochopíme. Kto sme. (obrázok: Prvé Goetheanum, foto z hľadiska na javisko, cca 1922?)

O stránkach Živá Pieseň Duše


Vitajte. Presne takí, akí ste.
 

Toto je môj (nový) priestor. Je mojím prejavením sa do sveta. Takej, aká som. 

Pozývam Vás zistiť  týmto i ďalším čítaním, či ste tí, ktorí na mňa "čakali", kým sa prejavím, tí, ktorých inšpiruje a nabíja to, čo tu popisujem a čo milujem - moje dary a inšpirácie. 

Ak ste to Vy, verím že sa zídeme i naživo. Zatiaľ Vás pozývam k čítaniu.

Ak Vám to nesedí, prosím Vás o prosté opustenie týchto stránok. Ďakujem.


Katarína Piesňomila

* * *

stránky boli zverejnené 15. 9. 2022

Deň Sofie-Marie (Duše Vesmíru), 5 dní pred 109. výročím položiania základného kameňa 1. Goetheana


Posledná úprava 10.4.2023