Inakosť

Inakosť

Rôznorodosť, inakosť...


...tak samozrejmá, a predsa nová. Nová v tom, že dnes je výzvou sa riadiť vnútornou autoritou, a tie vonkajšie strácajú silu, o ktorú by sa dalo oprieť. 

Celé stáročia i tisícročia sme sa mali o čo oprieť - o múdrych vodcov, guruov, vládcov, či morálny systém, náboženské pravidlá, alebo proste to bolo dané mocou, zákonom, proste nariadené príkazom. 

Ak prijmeme, že dnes je naša autorita vo vnútri, tak sa z princípu nemáme o čo oprieť... okrem seba. Akurát že "v nás" sú i príkazy našich rodičov, či morálnych systémov, a príkazov, ktoré sme prijali zvonku. Čo je to teda to "Seba"? Čo som JA, a čo som prijal bez uvedomenia si, či mi to zodpovedá a či sa viem za to i filozoficky postaviť ako za niečo, čo je tou mojou hodnotou, mojím štandardom (keď sa napríklad vidím, ako kričím na niekoho - a cítim sa oprávnene, je to spôsob, aký zodpovedá mne-pravému?) - ?

A predsa už dnes existujú prístupy, ktoré pomáhajú človeku nasmerovať jeho pozornosť tam, kde je on. Prístupy, ktoré mu nehovoria čo je "správne" a čo "nesprávne", ale ktoré učia rozpoznávať, ako sa človek cíti či ako to zažíva, ak robí to, čo mu zodpovedá...

Praktická antroposofia, Psychofonetika, Marcel Vanek, Human design, intuitívna pedagogika, Katarína Runa, Joe Vitale, Nenásilná komunikácia - reč života či Nevýchova... to je taká moja zbierka. Každé inak ctí individualitu, a ukazuje cestu k ešte hlbšiemu spojeniu s ňou - tak, aby sme ako individuality našli i cestu k spojeniu s inými ľuďmi. Nie kompromisom, nie sebapotlačením, nie obetovaním sa, ale ešte hlbším spojením sa so svojou podstatou - v tej podstate sme totiž všetci spojení. Je to niečo úplne iné, než sme trénovali posledné tisíce rokov. 

Držme si palce. 

Tu k tomu malé videjko: