Psychofonetika - Deň otvorených dverí a odkazy

13.11.2022

Praktickú seba-empatiu sme spolu zažili - je to časť "Metodickej empatie", ktorú je možné študovať v Škole empatie, u Yehudu Tagara. Viac o tejto škole je na stránkach PACE - Psychophonetics Academy of Central Europe, ktorá sídli v Bernolákove pri Bratislave, kde teraz Yehuda Tagar žije. 

www.pace.sk, a novo aj www.skolaempatie.sk 

Tam nájdete i odkazy na ich "knižnicu" s nejakými článkami, či na ich youtube-kanál. 


Nedávno som dostala email, kde bol okrem iného odkaz na jeden z článkov Yehudu Tagara

Dnes žijeme v čase, kedy je vysoko aktuálne, ba až naliehavé, uvedomiť si vlastného "Vnútorného liečiteľa" a stať sa jeho aktívnym spolupracovníkom. Každý sa môže stať vedomým účastníkom vlastného liečenia. Aby sme tak mohli urobiť, je však potrebné vykonať rozhodujúci krok na ceste svojho duchovného rozvoja.
Aký je to krok si prečítajte v blogu Yehudu Tagara na túto tému!


A bola tam aj pozvánka na ich Deň otvorených dverí... 

tu:  https://skolaempatie.sk/podujatia/dni-otvorenych-dveri-v-skole-empatie/