Antroposofia - reč duchovnej vedy

13.11.2022

Antroposofia bola podnetom pre vedu, aby obsiahla aj to neviditeľné - zrozumiteľne, a prakticky.

Základy tejto "reči" či týchto podnetov je možné nájsť v knihách, ktoré Rudolf Steiner, jej zakladateľ a tvorca, písal sám. Je celá knižnica kníh od R. Steinera, ale väčšina z nich sú zaznamenané prednášky, teda živé slová, prenesené konkrétne pre tých ľudí čo boli prítomní na prednáške. 

Ním písané knihy sú napríklad

Filozofia slobody / Filosofie svobody (jeho dizertačná práca, filozoficky zdôvodňujúca slobodu človeka)

Poznávanie vyšších svetov / Poznávání vyšších světů /Wie erlangt man höhere Welten

Teosofie

Tajná věda v nástinu


O prvom Goetheane asi niečo napíšem časom sem na web, lebo R. Steiner v súvislosti s ním hovoril hlavne zoširoka o novom impulze pre architektúru a o formách v rôznych kultúrach. Obrázky Goetheana je možné nájsť keď do googlu zadáte "erstes Goetheanum".