Muži Ženy

Muži Ženy

Vložte svůj text...

 snáď časom doplním také "moje" poňatie rozdielov toho mužského a ženského


O mužství

Pár poznámok ku knihám, ktoré ma v tomto období očarili... prekvapili... oslovili. Od mužov pre mužov. Celý svet je vybudovaný z protikladov.

Najstarší popis tejto zákonitosti je spojený s názvami jin a jang. Proste mužská a ženská polarita.

V astrológii sa striedajú znamenia s mužskou a ženskou polaritou, naše telá sú vybudované zo síl jin a jang, jedlo m

Máme dve pohlavia, a naše telá sú polárne. Dnes to niektorí popierajú a tvrdia, že je to len vec konvencie, rozlišovať mužov a ženy. Vedecky je možné podoprieť všetko, čomu veríme. Ja verím, že sme rozdielni.

Rozdielnosť je výzva sama osebe.

Už len to, že sme individuality - to samo osebe akoby znemožňovalo akýkoľvek popis človeka. Avšak my sme zároveň človek. Máme oči, uši, máme pocity, potreby, a máme telo... i dušu a ducha. A potom tie skupinové popisy - čo sú muži?, čo sú ženy?, čo sú... ľudia narodení v jednotlivých znameniach, alebo ako jeden z aurických typov podľa human designu...


Veľa emócií je okolo toho.

Niekedy ich môžeme preskúmať.


Ja vnímam, že som žena, a že mám v sebe i časť vnútornej ženy, i vnútorného muža, a aj plno vnútorných detí - chlapcov i dievčat. Poznám už niektorých z nich, nie je to z hlavy. Píšem to pre tých, ktorých to osloví...


Zmysluplný obraz vedomejšieho muža a vedomejšej ženy som poprvýkrát počula u Kataríny Runy v jej kurze Kľúč k mužskej duši. Tam som zistila, že podľa toho čo popisuje, SOM ŽENA!! - A to v oblastiach, v ktorých som si myslela, že som divná.

Pomohli mi aj všeobecné charakteristiky odlíšenia toho mužského a toho ženského. Nemala som až také vedomie v tom, čo všetko to znamená, ak sa povie, že je náš súčasný svet vybudovaný na prevažne mužských hodnotách (v zmysle jangových).

To je ale tiež na iný príspevok.


Dnes proste chcem napísať o pár knižkách, ktoré ma inšpirovali, keď som hľadala obraz pre "vedomejšieho muža". Hľadala som to pre vlastné účely, lebo som si nevedela predstaviť svojho vnútorného muža ako reálnu postavu - muža z mäsa a kostí. A zároveň mám blízko seba rodinu s rastúcimi chlapcami, a zaujímali ma prechodové rituály pre chlapcov i dievčatá... a tak som hľadala, čo by tak zodpovedalo v tejto oblasti mojim ideálom, môjmu cíteniu, mojim potrebám - novo definovať ženu i muža tak, aby to zodpovedalo novšiemu vedomiu, ktoré v nás vnímam.


A našla som dve knihy, ktoré ma prekvapili.

Steve Biddulph: Kniha o mužství

Robert Garfield: Mužský kód

Hovoria o nových výzvach, pred ktorými muži dnes stoja.

A úplne najnovšia je výzva emočnej otvorenosti. Tak, aby sa to stalo súčasťou mužstva, nie jeho popretím, nie zoženštením, ale naopak, ešte plnšie-zmužštením.

Moc sa ma to dotklo a moc ma to zaujalo.

Ako sú muži konfrontovaní s takými podobami mužstva, o ktoré ženy už až-tak nestoja, a vlastne ani mužov to plne neuspokojuje, ale od malička sú k tomu vedení... V druhej z kníh sa súbor takýchto očakávaní na mužov, ktorý nie je nikde definovaný, len sa mlčky predpokladá, nazýva mužský kód. A je tam popisované, ako je dnešnou výzvou mužov ho prekonať. A vydať sa do vôd, ktoré nie až tak dávno boli "normálne" a ktoré sa týkajú úprimných a hlbokých mužských priateľstiev.

Voči tomu stojí pred mužmi veľa prekážok - od viery v stratu tváre, strachu z obvinenia zo slabošstva až po strach že je to prejav sexuálnej príťažlivosti k inému mužovi, čo mnohých straší.


Chlapské priateľstvá však v minulosti boli úplne bežné, a sú doložiteľné z historickej korešpodencie (americký prezident, básnici, vplyvné osobnosti kultúrneho života, ktorých i súkromná korešpondencia sa zachovala). Nie je to teda nejaká "nová vec", skôr vec zakrytá nánosmi modernejších "obrazov mužstva" spojených so siláctvom, zvládaním všetkého, drsnosťou a necitlivosťou.

V mierových časoch ale takéto správanie vlastne vôbec nedáva zmysel (v boji môže zachrániť život), a nenapĺňa potreby súčasných mužov, ani ich žien.


S. Biddulph popisuje pre mňa moc ľudsky súčasný stav mužstva, kde človek-muž sa pod vplyvom očakávaní na svoju mužnosť skrýva stále viac dovnútra, a stále viac hrá masku úspešného muža, ktorý je ale vnútri nie-úplne šťastným človekom, a nevie ako z toho von. Ukazuje cestu, ktorú našiel on. Súvisí so vzťahom otcov a synov. Súvisí aj so schopnosťou emočne sa otvoriť a ukázať svoju zraniteľnosť. Súvisí aj s umením efektívne a nie-násilne sa hádať s blízkymi. A - so schopnosťou nadväzovať mužské priateľstvá.


Tejto téme mužských priateľstviev a tomu, čo im bráni, sa výhradne venuje kniha Mužský kód.

Spočiatku to vzniklo ako terapia pre ľudí, ktorých niečo trápilo. Lenže - my všetci máme nejaké trápenia, a ak nemáme priestor, kde o nich otvorene hovoriť, naše telo je neustále v strese. A na to nie je stavané. Takže napokon z toho vyšla akoby "príručka", ako krok za krokom byť schopný vybudovať mužské priateľstvo.


Možno sa zdá, že sa to žien až tak netýka. (Okrem výraznej odlišnosti, ktorú žena zažíva, ak muž dokáže mať prístup ku svojim emóciám a v chránenom prostredí o nich hovoriť!!)

No - my žijeme v mužsky-ladenom svete.

Od školy sme učení na výkon, dosahovanie výsledkov (známok), porovnávanie sa s ostatnými, zameranie na cieľ. To sú všetko mužské kvality, a v tele ich zabezpečuje testosterón. My ženy ho v tele síce tiež máme, ale asi 30x menej, a tieto kvality nás teda stoja 30x viac námahy.

Aj tak sme ale na ne naučené.

A súčasťou týchto kvalít je aj, neukazovať emócie, podriadiť ich logike, spracovať ich samostatne a v samote, nezaťažovať nimi ostatných. To je tiež mužská kvalita (ktorá moc pomáha v ťažkých podmienkach lovu, boja, či obrany územia alebo rodiny). My to však mnohí žijeme bežne.

Takže mám za to, že aj ženy dnes často žijú svojho vnútorného muža častejšie než vnútornú ženu, pretože to sa vo svete neoceňuje, dokonca sa to podceňuje, opovrhuje sa tým, a považuje za slabosť.


Ženy prešli na ceste za svojím uvedomením už dlhšiu cestu (píšu i títo muži v spomínaných knihách), no ich prvá emancipácia bola len o vyrovananí sa s mužmi, druhá sa týkala sexuality a jej odlišného prežívania, a až v súčasnosti ženy bádajú o tom, čo je to ženstvo osebe, čo je to "to ženské". V spoločenskom merítku je to rozhodovanie v kruhu, rovnocennosť, spolupráca, empatia - tieto kvality nenápadne vchádzajú do našich životov.

No tak, ako sa ženy spočiatku museli naučiť zobudiť vnútorného muža, aby ich muži vôbec počuli, stoja dnes muži pred výzvou z-integrovať svoju vnútornú ženu, aby dostáli svojim mierovým úlohám.

Inak budeme skĺzavať stále znova do bojov - či už politických alebo i reálnych.

To by bola škoda.


Moc Vám, muži, i nám, vnútorným mužom, držím palce.


Katarína Piesňomila, 30.12.2022


- - - - - -


Steve Biddulph: Kniha o mužství

https://www.databazeknih.cz/knihy/kniha-o-muzstvi-84910

Steve Biddulph: Výchova kluků

https://www.databazeknih.cz/knihy/vychova-kluku-49850

Robert Garfield: Mužský kód

https://www.databazeknih.cz/knihy/muzsky-kod-348880

John Gray: Pravý muž 21. století

https://www.databazeknih.cz/knihy/pravy-muz-21-stoleti-349480 


O ženách i mužoch: John Gray: Muži, ženy a partnerské vztahy