Zverokruh a my ako návštevníci

19.04.2023

Milí priatelia, sledovatelia, návštevníci...Na zemi sme my ľudia tiež takí - návštevníci. Ak sa nevnímame ako hmota, ale ako vedomie, či duša, či duch, tak sme tu proste na chvíľu... medzitým niečo zažijeme, niekam ideme, niečo vykonáme a niečo nie. A niekedy akoby "sa" to dialo. Nohy nás niekam zavedú a "náhodou" sa stane niečo, a to potom ovplyvní celý náš život...A ak by sme chceli obsiahnuť celú komplexnosť človeka, kto sme čo sme, ako pôsobíme a s čím všetkým súvisíme, tak by sme možno našli, ako mnohé staré i nové náuky vrátane kvantovej fyziky, že sme bytosti "veskrze komplikované" a že súvisíme s celým vesmírom. A ak všetko, čo existuje, je vedomie, a ak my naším vlastným vedomím neriadime dýchanie a trávenie, a počasie... tak to robí niekdto iný. Z určitého pohľadu sú to sily - alebo bytosti, ktoré rôzne kultúry nazývajú rôznymi názvami - hierarchie, bohovia, sily. A Zverokruh je súzvuk 12 síl, ktoré nás takpovediac "držia pokope". A zároveň môžu plne pôsobiť na zemi len vtedy, ak sa tak človek vedome rozhodne. Lebo dnes sme aj v tomto slobodní. A ak sa považujeme za hmotu, tak naša hmota (čisto fyzická hmota = mŕtve telo) proste degraduje a stráca životné sily. Myslíme si, že to je starnutie. Ale človek môže byť čím je starší, tým zdravší... a pohyblivejší. V našej západnej kultúre sa to však až tak často nedeje. (Teda okrem eurytmistiek -videli ste už staršieho človeka, ktorý celý život robil aktívne eurytmiu? Ja áno. A boli teda pohyblivejší než ja - mladá). Nuž a tak... a tie naše prepojenia s vesmírom sa dajú všelijako popísať... a astrológia - ak je dostatočne vnútorne pohyblivá, tak tiež popisuje isté súvislosti našej duše s hviezdnym svetom. A vec sa má tak, že astronómia a astrológia sú v spore, lebo to, čo je reálne nad našimi hlavami sa za posledných pár tisíc rokov poposúvalo, a už je to inak, než keď astrológia vznikla a bolo to "tak". A tí, čo dnes majú duchovné zrenie tvrdia, že dnes pôsobia a platia a súvisia s nami oba zverokruhy - ten astrologický, ktorý začína silou Jari a teda Barana na jar, cca 21. 3. - a aj ten astronomický, ktorý je posunutý cca o 1 znamenie (ale nepravidelne), a začína teraz. Približne 17. 4. vstupuje slnko astronomicky do znamenia Barana - zo znamenia Rýb.

A tí, čo si myslia, že sú "Barani" - to znamená, že ich Slnko v čase narodenia bolo v astrologickom znamení Barana, a ich vedomie sa počas ich života (alebo hlavne počas jeho prvej polovice) sústreďuje a zameriava na témy súvisiace s témami tohto znamenia (priekopníctvo, sila, presadzovanie seba, priamočiarosť, jednoduchosť, vedomie rast, jarné sily) - tak títo ľudia mali v čase narodenia reálne nad hlavou znamenie Rýb, a iný aspekt ich JA (naše Slnko je obrazom nášho Ja) sa rovnako intenzívne zameriava na témy rýb (rozptýlenie, celok, všeobsiahlosť, nezameranosť, zahmlenosť, chaos, všetko je všade, prepojenie s osudom, to čo presahuje vedomie: nevedomie).

A len každý sám môže prísť na to, kedy prevažuje jeden aspekt jeho Ja a kedy ten druhý. A keďže najbližšie stojace znamenia sú relatívne protikladné, nesieme všetci v sebe takýto protiklad - a to nielen v našom Ja, ale aj v našej vôli (mars), v našich sympatiách a láske (venuša), v našej filozofii (jupiter), v našich životných skúškach a ich múdrosti (saturn) a podobne... A je stále ťažšie učiť sa o sebe samom z kníh, ak to, čo tam čítame berieme ako "pravdu". Dnes sú všetky múdra minulosti a knihy a názory pre nás samotných len na to, aby sme zistili, čo s nami rezonuje - čo nám teraz dáva zmysel, čo nám práve robí "aha efekt", čo rozpoznávame ako tú formuláciu, ktorá nám pomáha uchopiť neuchopiteľné ... (aspoň ja to tak mám): Duša je neviditeľná, a vlastne istým spôsobom neuchopiteľná. A predsa, ak sa o to aspoň nepokúšame, tak sme v jej nevedomom područí. Takže - pokúšať sa o nemožné: to je údel človeka. A čuduj sa svete, koľkým ľuďom sa to už podarilo!!

A tak vás môžem len pozvať na tú cestu: uchopiť v sebe to, čo je neviditeľné, ale pôsobí. Čo je neuchopiteľné, ale túži po pochopení... čo je záhadné a túži po vašom odhaľovaní. Duša.

Prísť na osobné sedenie je začiatok. - Vždy nový začiatok. Ja som bola už na mnohých, a vždy to bol začiatok.

O tom bude iný príbeh... prečo túžime po majstrovstve a nechce sa nám byť večnými začiatočníkmi... (lebo - sme oboje, ale zatiaľ chceme len to jedno). :-)

Na úvodnej stránke sa môžete prihlásiť k novinkám i na sedenie. www.piesen-duse.in

...a ešte raz inak na túto tému: