Human design - ako žiť vlastný život a kde je tá vnútorná autorita

13.11.2022

Tak k tej mape...

...viac na www.humandesign.cz

(Toto je obrázok od Martiny Chvátalové, ktorá anglické centrum Heart preložila ako srdce, čo je pre mňa osobne dosť dôležité... v češtine sa to prekladá Ego, čo je názov, ktorý tomu hovorovo dával i zakladateľ Human designu, preto, že centrum srdce je tu niečo, čo v nás "rozbieha ego", a je to centruj vôle, a materiálneho zabezpečenia... porovnaj malé dieťa: "ja chcem!"... ale o tom by som vedela napísať i viac). 

https://martinachvatalova.com/co-je-human-design-system/


Každopádne klobúk dolu pred Jakubom Střítezským, ktorý celý tento systém preložil veľmi starostlivo a do podrobností až tak, že sa to dá celé až do profesionálnej úrovne študovať česky... takže tam toho nájdete dosť, na tej jeho web-stránke humandesign.cz. Odporúčam. 

Je tam podrobnejšie aj k tým vnútorným autoritám, aj ako to počúvať telom...

A aj k jednotlivým "aurickým typom", čo sú tie vozidlá, ktoré sme si pre tento život zvolili ako "základnú mechaniku", a oni majú svoje "mechanické zákonitosti"... a ak človek o nich vie, tak - povedané rečou technickou, nepôjde Škodovkou na Saharu, a traktorom na diaľnicu... Aj v tejto úplne základnej najjednoduchšej podobe to dáva dosť podnetov na pozorovanie, skúmanie a hranie sa s tým... A ja mám už i skúsenosť, že to fakt "čosi robí" ak to skúšame tak, ako je to naše telo (spolu s naším osudom) dizajnované...


K tomu, že sme boli 7 čakroví a už sme 9 centroví, som v češtine našla len Jakubovo video Úvod do human designu - na začiatku to tam spomína... tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=zdMC_bPvK6k 

Zároveň pre tých, čo radšej počúvajú, než čítajú, sú tam i základy toho, čo popisujem vyššie...


Toľko teda veľmi stručne k human designu...